امروز: دوشنبه، 5 فروردین 1398
03/29 1397

گروه سایبان - بالاخره رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد که تا دو هفته آینده به عنوان سفیر چین منصوب خواهد شد اما جایگزین او کیست؟

به گزارش رازپول، معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد امروز معارفه شده و به نظر نمی رسد باقری نقش چندایی در تعیین گزینه جایگزین بیمه مرکزی داشته باشد . از سوی دیگر ظاهرا هنوز وزارت اقتصاد برای تعیین گزینه نهایی جایگزین عبدالناصر همتی هم به نتیجه نرسیده است و تردید در خصوص گزینه هایی که اتفاقا بیمه ای هم نیستند وجود دارد .

در این خصوص سخنی با تصمیم سازان این مهم ضروری است .

ماده ۲۱ قانون تاسيس بيمه مركزی ايران و بيمه گری اذعان دارد که رئيس كل بيمه مركزي ايران بالاترين مقام اجرايي و اداري بيمه مركزي ايران است.

در ماده ۲۲ همین قانون آمده است که وظايف و اختيارات رئيس كل بيمه مركزي ايران به شرح زير است:

الف - نظارت در اجراي اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن

ب - نمايندگي بيمه مركزي ايران در مقابل اشخاص و موسسات دولتي يا خصوصي و دادگاهها و ساير مراجع قضايي و غير قضايي با حق توكيل و سازش و ساير اختيارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آئين دادرسي مدني

ج - تفويض قسمتي از اختيارات خود و حق امضا به قائم مقام و يا معاونان و يا روسا يا كارمندان و تعيين وظايف آنان

د - تقديم گزارش وضع حسابها و امور بيمه مركزي ايران به مجمع عمومي

هـ - تقديم گزارش عمليات و فعاليت هاي موسسات بيمه در ايران و شوراي عالي بيمه

از سوی دیگر در ماده ۱۱ این قانون آمده که رياست شوراي عالي بيمه بدون شركت دراخذ راي بارئيس كل بيمه مركزي ايران ودرغياب اوباقائم مقام خواهدبود.

بر اساس قانون نیز وظایف شورای عالی بیمه به قرار زیر است :

۱- رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسيس يا لغو پروانه موسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع عمومي

۲-تصويب نمونه ترازنامه كه بايد مورد استفاده موسسات بيمه قرار گيرد

۳-تعيين انواع معاملات بيمه و شرائط عمومي بيمه نامه ها و نظارت بر امور بيمه هاي اتكايي

۴-تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط به رشته هاي مختلف بيمه مستقيم

۵-تصويب آيين نامه هاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت موسسات بيمه

۶- رسيدگي و اظهار نظر نظر نسبت به گزارش بيمه مركزي ايران در باره عمليات و فعاليتهاي موسسات بيمه در ايران كه حداقل هر شش

ماه يكبار بايد تسليم شود

۷- اظهار نظر در باره هرگونه پيشنهاد كه از طرف رئيس شوراي عالي بيمه به آن ارجاع مي شود

۸- انجام ساير وظايفي كه اين قانون براي آن تعيين نموده است

به عبارت دیگر رئیس کل بیمه مرکزی یک کارشناس بیمه ای تمام عیار است که باید اشراف کامل به مسائل و موضوعات بیمه ای داشته باشد و موارد را دقیق و موشکافانه ببیند تا نه تنها ذره بین نظارت را به صورت دقیق بر عملکرد شرکت ها بگیرد بلکه در تعامل با نهادهای قانون گذار و تاثیر گذار بتواند نماینده ذی نفوذ و
آگاهی از سوی صنعت باشد.


صنعت بیمه تجربه نوروز کهزادی، محمد جواد فرشباف ماهریان و محمد کریمی را که از خارج از این صنعت به نهادناظر مامور شدند را دارد، اما آقای کرباسیان؛ آزاد سازی نظام تعرفه ای بدون وجود زیرساخت ها و خطرات دامپینگ و تحمیل مالیات بر ارزش افزوده که طیب نیا سعی داشت صنعت بیمه را از آن مستثنی کند بخشی از این دستاوردها است!

صنعت بیمه امروز دیگر توان آزمون و خطای مدیران را ندارد و فرصتی هم برای آموزش ضمن خدمت باقی نمانده است.


بیمه در ایران صنعتی 83 ساله است و برای خانواده بزرگ این صنعت چه دردی می تواند بزرگتر از آن باشد که سکان دار نهاد ناظرش به آنچه در صنعت بیمه رویداده است و آنچه قرار است روی دهد اشراف وسیع و کامل نداشته باشد؟


صورت های مالی و وضعیت فعلی شرکت های بیمه امروز بیش از پیش نشان می دهد که نیاز به افراد آگاه چقدر ضروری است و نیک می دانیم در آقای وزیر در انتصاب رئیس کل بعدی صنعت بیمه نیز رابطه ها را بر ضابطه ها مقدم نمی شمرند و وزارت اقتصاد با انتخابی صحیح و اصولی مایه دلگرمی دست اندرکاران این صنعت را مهیا می کند.

در این میان باید به ضعف نهادهای و تشکیلات مشورتی و سندیکایی صنعت بیمه نیز در تعیین رئیس کل برای این خانواده بزرگ هم اشاره کرد. سندیکای بیمه گران ایران به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای بیمه ای کشور نتوانسته با ایجاد هم افزایی و به عنوان نهادی مشورتی در کنار تصمیم سازان قرار گیرد و با معرفی افراد کارآمد و آگاه در کنار وزارت اقتصاد نقش ایفا کند و صنعت بیمه همواره از این حیث نیز لطمه خورده است.


به راستی گزینه سندیکا برای ریاست کلی بیمه مرکزی کیست؟ آیا این گزینه به وزارت اقتصاد معرفی شده است؟ اگر خواستار حضور افراد توانمند در صندلی بیمه مرکزی هستیم باید انفعال را کنار بگذاریم.

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود