امروز: سه شنبه، 28 اسفند 1397
11/16 1396

گروه سایبان - شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/دی /۲۴ آیین‌‌نامه حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمه (آيين‌نامه شماره ۹۳)  را اصلاح و به عنوان "آیین نامه شماره ۹۳.1" و مكمل آيين‌نامه مذكور تصويب کرد.

 ۱- بند زیر جایگزین بند ۴ ذیل ماده ۱ شد:

"۴- اشخاص مرتبط:

الف – سهامدار عمده مؤسسه بیمه و اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول وی،

ب – مدیران کلیدی مؤسسه بیمه موضوع آیین‌نامه شماره ۹۰ و اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آنها."

۲- مواد ۵ و ۶ حذف و مواد زیر به ترتیب جایگزین مواد ۲، ۱۳ و ۱۶ آیین‌نامه گردید:

 "ماده ۲- موسسه بیمه موظف است امور خود را از طریق هیئت مدیره و هیئت عامل اداره نماید. اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه موسسه بیمه تعیین می‌شود و وظایف و حدود اختیارات هیئت عامل توسط هیئت مدیره تعیین خواهد شد."

"ماده ۱۳- هیئت مدیره موظف است ترتیبی اتخاذ کند که مؤسسه حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مؤسسه حسابرسی مستقل و بازرس قانونی، سمت یا سهم عمده در مؤسسه بیمه نداشته باشند. همچنین کارکنان کلیدی مؤسسه بيمه مندرج در آیین‌نامه شماره ۹۰  که طی سه‌ سال ‌اخیر در مؤسسه بیمه سمت داشته‌اند، نمی‌توانند مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مؤسسه حسابرسی مستقل و بازرس قانونی مؤسسه بیمه باشند."

"ماده ۱۶- مؤسسه بيمه موظف است قراردادها يا معاملات بيمه‌اي و غيربيمه‌اي با اهمیت خود با اشخاص مرتبط را افشا نمايد و اطلاعات قراردادها و معاملات مذكور و نحوه افشاي آنها را حداكثر ظرف مدت پانزده روز بعد از عقد قرارداد به بيمه مركزي گزارش نمايد. ضوابط تعیین مصادیق قراردادها و معاملات بيمه‌اي و غيربيمه‌اي با اهمیت توسط بیمه مرکزی تعیین می‌شود."

لازم به اشاره است در مواد 5 و 6 آمده بود :

ماده ۵-مؤسسه بيمه موظف است حداقل يك نفر عضو مستقل غيراجرايي و غيرموظف در هيئت مديره خود داشته باشد. شرايط عضو مستقل را بيمه مركزي تعيين مي كند.

ماده ۶-رييس هيئت مديره مؤسسه بيمه موظف است آن دسته از تصميمات هيئت مديره كه بدون حضور عضو يا اعضاي مستقل هيئت مديره اتخاذ مي شود را حداكثر طي هفت روز كتباً به اطلاع آنها برساند.

 

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود