امروز: سه شنبه، 20 آذر 1397
01/12 1393

ایران و جهان -طبق محاسبات پ�?وهشکده بیمه ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی در سال 1391 به میزان 1.93 اعلام شد.

به گزارش ایران و جهان نرخ ضريب نفوذ بيمه از مهم‌ترين شاخص‌هايي است که برای ارزیابی عملکرد صنعت بیمه یک کشور استفاده می‌شود. این ضریب همچنین معیاری برای مقایسه عملکرد صنعت بیمه در بين کشورهای مختلف است.

با توجه به انتشار رسمی آمارهای کلان اقتصادی منتهی به سال 1391 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ضریب نفوذ بیمه کشور در سال 1391 توسط پ�?وهشکده بیمه محاسبه شد. بر مبنای محاسبات انجام گرفته، ضریب نفوذ بیمه هاي بازرگاني کشور در سال 1391 برابر 1.93 بوده است. این در حالی است که در دوره زمانی مشابه سال 1390، ضریب مذکور برابر 1.41 بوده است.

با توجه به اقتصاد نفتی کشور، نرخ ضریب نفوذ غیر نفتی (نسبت حق‌بیمه‌های دریافتی بدون نفت به تولید ملی بدون نفت) توسط گروه پ�?وهشی مطالعات اقتصادی و مالی بیمه محاسبه گردیده است که این نرخ در سال 1391، 2.31٪ بوده است.

پ�?وهشکده بیمه که این محاسبات را انجام داده در این گزارش آورده است؛ این موضوع كه نشان‌دهنده عدم توازن گسترش خدمات بیمه‌ای در بخش نفتی و غیرنفتی اقتصاد کشور است، نشان می‌دهد که ازیک‌سو بخش نفت کشور از پتانسیل‌های موجود در صنعت بیمه کشور استفاده نکرده است و از سوی ‌دیگر صنعت بیمه کشور نتوانسته در این بخش مانند بخش‌های دیگر اقتصاد فعال باشد.

همچنین برآوردی از نرخ ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی و بازرگانی کشور در این گروه پ�?وهشی صورت گرفته است تا بتوان ظرفیت و پتانسیل بیمه‌ای کشور را ارزیابی کرد. بر این ‌اساس نرخ ضریب نفوذ کل بیمه کشور معادل 9.58 به‌دست‌آمده است. سهم سازمان تامین اجتماعی حدود نیمی از این نرخ بوده است. بخش عمده‌ای از این پورتفو می‌تواند وارد صنعت بیمه بازرگانی گردد.

در بخش ديگري از اين گزارش، ضريب نفوذ منطقه اي و استاني كشور در سال 1389 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است كه براساس اين بررسي، استان تهران با ضريب نفوذ 1.98، استان اردبيل با ضريب نفوذ 1.90 و استان يزد با ضريب نفوذ 1.82، نسبت به ساير استان ها از ضريب نفوذ بالاتري برخوردار هستند. از طرف ديگر، استان هاي كهكيلويه و بويراحمد با 0.24، خوزستان با 0.34 و بوشهر با 0.43 كمترين ضريب نفوذ بيمه بازرگاني را به خود اختصاص داده اند.

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود