امروز: چهارشنبه، 28 مهر 1400
08/24 1395

گروه سایبان - مدیر کل نظارت فنی بیمه مرکزی در بخش نامه جدیدی به شرکت های بیمه در خصوص نحوه عمل در مورد مفاد ماده 4 قانون ایمنی راه ها و راه آهن و ماده  26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در پرداخت خسارت ها بیمه نامه ها شخص ثالث مقررات جدیدی وضع کرده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رازپول، قانون ایمنی راه ها و راه آهن در ‌ماده 4 اذعان دارد که ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسائط نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در شاهراه‌ها و همچنین توقف وسائط نقلیه در خطوط عبور‌ممنوع است.

‌هر گاه به جهات مذکور حادثه‌ای واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود راننده مجاز که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در‌شاهراه باشد نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت. ولی در هر حال مکلف است در صورت بروز حادثه وسیله نقلیه را در شانه سمت راست‌متوقف نموده و مصدوم را با وسیله نقلیه خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مأمورین انتظامی اطلاع‌دهد. عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود.

‌ در تبصره این ماده آمده است : وزارت راه مکلف است محل‌های توقف ضروری مجاز وسائط نقلیه در طول شاهراه‌ها را ایجاد کند.
همچنین قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در ماده26 تصریح می کند؛ در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌کشی‌شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند. هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد، مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 پرداخت می‌شود. رانندگان نیز موظفند درصورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده، با فاصله‌ای که به‌وسیله خط‌کشی پشت مسیر ویژه مشخص می‌گردد توقف کامل کنند. در غیر این‌صورت برای آنها مبلغ دویست‌هزارریال قبض جریمه صادر می‌شود.
تبصره ـ وزارت راه و شهرداریها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علائم و تجهیزات مشخص نمایند.

بر این اساس حسب اعلام نظر صورت رفته از اداره حقوقی بیمه مرکزی، "در صورتی که عابر صدرصد مقصر باشد بیمه گر براساس حکم قانون مکلف به پرداخت است در صورتی که درصدی از مسئولیت متوجه عابر نباشد به طریق اولی مکلف به جبران خسارت است زیرا هدف از وضع مقررات مذکور جبران کل خسارت زیان دیده صرف نظر از موضوع تقصیر و مسئولیت است .البته بیمه مرکزی تصریح می کند که مسئولیت نظارت بر حسن اجرا این بخشنامه بر عهده مدیران فیی شرکت ها بیمه است.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود