امروز: سه شنبه، 28 اسفند 1397
06/26 1393

ایران و جهان - بيمه مركزي نحوه اجراي ماده ۴۴ قانون تأسيس بيمه مركزي و بيمه گري را در مورد بيمه توسعه بررسي مي كند.
شوراي عالي بيمه در تاريخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ در بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيل شد. در اين جلسه گزارش بيمه مركزي از اقدامات انجام شده توسط شركت بيمه توسعه مطرح و شوراي عالي بيمه به استناد گزارش بيمه مركزي به اتفاق آراء ضمن تاكيد مجدد بر اجراي مصوبات قبلي شورا توسط شركت بيمه توسعه بوي�?ه پرداخت حقوق قانوني زيانديد‌گان، مقرر نمود بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران نحوه اجراي ماده ۴۴ قانون تاسيس بيمه مركزي و بيمه‌گري را بررسي و گزارش آن را به شوراي عالي بيمه ارايه کند. 

ماده 44 اذعان دارد که درصورتي كه پروانه موسسه بيمه اي براي يك يا چند رشته بطور دائم لغو شود بيمه مركزي ايران با تصويب شوراي عالي بيمه كليه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات ( پرتفوي Portefeuille ) موسسه مزبور را به شركت سهامي بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب خاص ديگري را كه متضمن منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.

 

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود