امروز: جمعه، 7 مهر 1402
08/23 1393

مریم کائید - آمارعملکرد 6 ماهه صنعت بیمه نکات حائذ اهمیتی دارد.

به گزارش ایران و جهان ، آمار عملکرد رشته ها در بازار بیمه طی شش ماهه اول 1393در حالی منتشر شد که مانند روال پیشین رشته شخص ثالث و مازاد و رشته درمان به ترتیب با 4 هزارو 108 میلیارد تومان و 2 هزارو و 498 میلیارد تومان حق بیمه تولیدی و با 65درصد سهم از بازار بیشترین سهم را در پرتفوی شش ماهه ابتدای سال 93 صنعت بیمه داشته اند .
همچنین شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث و مازاد و رشته درمان به ترتیب یک هزارو 8944 میلیارد تومان و یک هزارو 565 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده اند .
این در حالی است که نکات حائز اهمیتی در این آمار دیده می شود .

در رشته شخص ثالث و مازاد در حالی صنعت بیمه آمار4هزار و108میلیارد تومانی را به عنوان حق بیمه نشان می دهد و آن را در آمارهای کلی منتشر کرده که باید از این رقم ، 10درصدعوارض قانونی سهم وزارت بهداشت کسرشود. به عبارت دیگر صنعت بیمه 400میلیارد تومان در شش ماهه سال جاری به عنوان سهم وزارت بهداشت در حق بیمه تولیدی منظور کرده و از آمار مذکور کسر نکرده است .این در حالی است که منابع مطلع اعلام کرده و صورت های مالی شرکت های بیمه نشان می دهد که سهم مذکور علاوه بر بدهی صنعت بیمه که حدود 400 میلیارد تومان در سال گذشته است که به وزارت بهداشت پرداخت نشده است . 

نکته قابل تامل دیگر در این بخش عوارض نیروی انتظامی است که از رقم حق بیمه تولیدی رشته شخص ثالث و مازاد هم عدد فوق کاسته نشده است به عبارت دیگر با کسر عوارض نیروی انتظامی و 5 درصد صندوق خسارت های بدنی حق بیمه تولیدی صنعت بیمه به میزان قابل توجهی در این رشته کاهش خواهد داشت و نسبت خسارت از رقم 46درصدی فعلی فراتر خواهد رفت .این آمار در حالی منتشر شده که شرکت های بیمه در صورت های مالی خود پس از کسر این عوارض و خسارات معوق آمار این رشته را انعکاس می دهند . بنابراین با یک حساب سرانگشتی چنانچه از حق بیمه تولیدی جمع عوارض ها ،کارمزد نمایندگان،هزینه های اداری ،خسارت های معوق را کسر کرد عددی به مراتب کمتر از رقم مذکور به دست می آید که بایدبا این حساب تصور کنیم که وضع شرکت های بیمه در این رشته خوب است؟!و یا صنعت بیمه به آمار سازی افتاده است.
ذکر این نکته ضروری است که هرچند تعداد بیمه نامه های فروخته شده در این رشته حدود 8 میلیون گزارش شده اما بحث حق بیمه وصول شده و حق بیمه تولیدی در این بخش و مبلغ فروش اقساطی در این رشته نیز بسیار حائز اهمیت است . 

جالبتر آنکه عوارض از حق بیمه تولیدی دریافت می شود و عوارض گیرندگان در ریسک شرکت های بیمه در خسارت پرداختی های درگیر نیستند.بنابراین در این چرخه که باید پرداخت خسارت و خسارت ها معوق را نیز به آن اضافه کرد به راحتی کسری موازنه پرداخت ها قابل مشاهده و کمبود نقدینگی در شرکت های بیمه محرز است .
از طرف دیگر از 8 میلیون و 887 هزارو 818 فقره ای تعداد موارد خسارت صنعت بیمه در 6 ماهه ابتدای سال 93بالغ بر 8 میلیون و 38 هزارو 929 فقره از تعداد خسارت های پرداختی به عبارتی 90 درصد از تعداد موارد خسارت فقط مربوط به رشته درمان است و این در حالی است که با طرح سلامت این نسبت افزایش خواهد داشت و باید دید کمیته 7 نفره ای که به تازگی از طرف آقای امین در پیگیری این موضوع مامور شدند برای صنعت بیمه چه اقدامی خواهند کرد.

آنچه مسلم است اینکه وزارت بهداشت مسلما از طلب چندین صدمیلیارد تومانی از صنعت بیمه به عنوان عوارض قانونی به راحتی عبور نمی کند ومسلما وصول طلب ها را پیگیری خواهد کرد.
در بحث سهم بازار نیز پس از چهار شرکت بزرگ ایران ،آسیا،البرز و دانا که حدود 70درصد از سهم بازار و بیمه های پارسیان،معلم،کوثر و کارآفرین نیز حدود 14درصد بازار را در اختیار دارند که در مجموع 84درصد از سهم بازار در اختیار این 8شرکت بیمه است .به عبارت دیگر حدود 20 شرکت بازار سهمی حدود یک درصد دارند و به عبارتی نقش دکور را در صنعت بیمه بازی می کنند.

از طرف دیگر آمار شرکت های بیمه توسعه و توسعه تعاون در این گزارش 6 ماهه وجود نیامده است و به نظر می رسد که این شرکت ها به مقام ناظر پاسخ گو نیستند.
نکته دیگر آمارهای بالا از نسبت خسارت برخی شرکت ها است که چندی پیش مقام ناظر تنها به ارائه هشدارهایی به آنها بسنده کرد و گزارشی در خصوص اینکه قرار است این شرکت ها برای کاهش این نسبت چه برنامه ای داشته باشند منتشر نشده است.


     

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود