امروز: شنبه، 2 بهمن 1400
10/15 1393

ایران و جهان - گزارش نظارت بر عملكرد سرمايه گذاري شركت هاي بيمة بازرگاني مطابق با ماده (۱۵) آيين نامه سرمايه گذاري موسسات بيمه در جلسه شوراي عالي بيمه بررسي شد. 

به گزارش ایران و جهان ،در اين گزارش عملكرد هر يك از شركت‌هاي بيمه از حيث رعايت نصاب سپرده گذاري در بانك ها، سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار و خارج از بورس و همچنين سرمايه گذاري در املاك و دارائي هاي ثابت بررسي گرديد. 
شوراي ‌عالي بيمه به استناد گزارش بيمه مركزي از عملكرد شركت‌هاي بيمة معلم، نوين، ميهن، اتكايي امين، ما، آسيا، متقابل كيش و متقابل اطمينان متحد قشم كه كليه سرمايه‌گذاري‌هاي خود را در چارچوب مفاد آيين‌نامه انجام داده بودند، تقدير كرد و اين موضوع به اين شركت ها ابلاغ شد. 
شوراي عالي بيمه همچنين مقرر كرد به ساير شركت هاي بيمه كه نصاب هاي مقرر در آيين نامه مذكور را رعايت نكردند تذكر لازم حسب مورد به مدير عامل و اعضاي هيأت مديره داده شود تا در مهلت مشخصي نسبت به رفع كسري يا مازاد نصاب سرمايه گذاري خود طبق مقررات اقدام كنند.
جدول زير مقايسه مفاد آيين نامه سرمايه گذاري، اسامي شركت هاي بيمه داراي مغايرت و تصميم شوراي عالي بيمه درمورد هر يك از شركت هاي بيمه را نشان مي دهد:  

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود