امروز: جمعه، 7 مهر 1402
09/30 1394

ایران و جهان - بررسی رشته ای نشان می دهد که در حالی که حق بیمه تولیدی شخص ثالث 5.62 درصد کاهش دارد اما خسارت های پرداختی آن 19.388درصد رشد نشان می دهد . این در حالی است که تعداد بیمه نامه های ثالث 4.31درصد رشد را نشان می دهد وتنها نتیجه ای که از این آمار می توان گرفت تخفیفات غیر متعارف شرکت های بیمه ای است .به گزارش ایران و جهان ،آمارهای 8 ماهه صنعت بیمه نشان می دهد که باردیگر روند خسارت های پرداختی از حق بیمه تولیدی پیشی گرفته است و در حالی که حق بیمه تولیدی رشد 12.66درصدی در این مدت دارد اما خسارت پرداختی رشد 22.7درصدی داشته است .
اما نکته قابل تامل دیگر در گزارش 8 ماهه روند نزولی حق بیمه تولیدی در برخی شرکت های بیمه است تاجایی که حق بیمه تولیدی در این مدت با 20.57درصد کاهش در بیمه تعاون و و 22.34درصد در بیمه میهن(به دلیل سطح توانگری چهار) ،11.04درصد در بیمه ملت و 3.74درصد در بیمه دانا همراه است . از سوی دیگر در همین شرکت ها شاهد هستیم که آمار روند دیگری دارد به گونه ای که روند خسارت پرداختی بیمه تعاون با 620درصد رشد همراه است .
در بیمه میهن نیز این روند با 42 درصدرشد و در بیمه های ملت و دانا به ترتیب با 59.525 و 23.19 درصد رشد گزارش شده است و البته در اکثر شرکت های بیمه روند رشد خسارت ها از روند رشد حق بیمه های تولیدی پیشی گرفته که یکی از دلایل آن می تواند ظهور نرخ های غیرفنی در بازار بیمه ای کشور باشد. بررسی رشته ای نشان می دهد که در حالی که حق بیمه تولیدی شخص ثالث 5.62 درصد رشد منفی دارد اما خسارت های پرداختی آن 19.38درصد رشد نشان می دهد . این در حالی است که تعداد بیمه نامه های ثالث 4.31درصد رشد را نشان می دهد.

از سوی دیگر رشته حوادث راننده با رشد 6.44دصدی رو به رو است اما خسارت های پرداختی این رشته با 29.56درصد رشد گزارش شده است وتعداد بیمه نامه های صادره آن 11.80درصد رشد دارد.
بنابراین صنعت بیمه رشد 12.66درصدی حق بیمه تولیدی را مدیون دو رشته ثالث با حق بیمه تولیدی52 هزارو 198میلیارد و 849 میلیون ریالی و رشته درمان با حق بیمه تولیدی 43 هزارو 741 میلیارد و 39 میلیون ریالی است . بر این اساس این دو رشته بیمه ای بیش از 95 هزار میلیارد ریال از حق بیمه تولیدی را تشکیل می دهند که با افزودن آمار حوادث راننده و بدنه اتومبیل مسلما آمار آن افزایش خواهد داشت و سایر رشته نیز ویترین شرکت ها را پرکرده اند . بنابراین دو سوم صنعت هنوز در اختیار این دو رشته بیمه ای است .

در مجموع صنعت بيمه كشور در هشت ماهه اول ۱۳۹۴ حدود ۱۴۹ هزار ميليارد ريال حق بيمه توليد و حدود ۸۰.۸ هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، ۲۲.۷ درصد رشد نشان مي دهد.
بر اساس گزارش اداره تحليل هاي آماري، سهم بخش غيردولتي از توليد حق بيمه به حدود ۵۷.۴ درصد رسيد و ۴۲.۶ درصد ديگر توسط بيمه ايران به عنوان تنها شركت بيمه دولتي توليد شد. 
شركت هاي بيمه ايران، آسيا، البرز، دانا، پارسيان، معلم، كوثر، پاسارگاد و كارآفرين (هر يك داراي سهم بالاتر از سه درصد) در مجموع ۸۵ درصد از حق بيمه توليدي بازار را به خود اختصاص داده اند.
بر اساس اين گزارش، تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت با ۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۳۱.۲ ميليون فقره بود. ۳۵ درصد حق ‌بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص‌ثالث و مازاد و ۲۹.۴ درصد از حق بيمه هاي توليدي به بيمه درمان اختصاص داشت. سهم بيمه هاي زندگي و بدنه اتومبيل به ترتيب به ميزان ۱۰.۷و ۵.۴ درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد است.
بر اساس اين گزارش، شركت هاي بيمه بيش از ۱۵.۷ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت ‌كردند كه در مقايسه با ۸ ماهه سال قبل ۳۴.۶ درصد رشد داشته است. ۴۰ درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و مازاد و ۳۳.۷ درصد از خسارت ها در بيمه درمان پرداخت شده است. بيمه هاي بدنه اتومبيل و زندگي هركدام در حدود ۶.۶ درصد از خسارت هاي پرداختي بازار بيمه سهم دارند.
نسبت خسارت (كه حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي بر حسب درصد است و در محاسبه آن نسبت مبالغ خسارت هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه هاي اداري- عمومي دخالت داده نمي شود) در اين مدت نزديك به ۵۴.۳ درصد بود و در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۴.۵ واحد افزايش نشان ‌مي دهد. 
نسبت خسارت ۹ شركت بيمه ي متقابل كيش، نوين، ملت ، سينا ، دانا، ميهن، آسيا، ايران و پارسيان بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه بوده (به ترتيب با: ۱۰۰۲.۶، ۸۹.۱، ۸۳.۷، ۷۴.۵، ۶۷.۵، ۶۳.۵، ۵۷.۷،۵۷.۲ و ۵۵.۶ درصد) است. 
چهار رشته ي‌ بيمه اعتبار، بدنه اتومبيل، درمان و شخص ثالث و مازاد به ترتيب با حدود ۴۳۹.۷، ۶۶.۹، ۶۲.۲ و ۶۱.۹ درصد، نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند.
پس از اين رشته، نسبت خسارت رشته‌ هاي بيمه مسئوليت و حوادث راننده (با ۵۰.۵ و ۴۷.۲ درصد) بالاتر از اين نسبت در ساير رشته هاي بيمه بوده اما پايين تر از نسبت خسارت بازار بيمه قرار دارند. 


 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود