امروز: پنجشنبه، 29 مهر 1400
11/10 1394

ایران و جهان - زیان انباشته صنعت بیمه در پایان سال ۱۳۹۳ به ۱۲ هزار میلیارد ریال رسیده است . در ادامه نقش برخی از شرکت ها را در تشکیل این زیان خواهید دید.

به گزارش ایران و جهان، جدیدترین سالنامه آماری بیمه مرکزی اذعان دارد که صنعت بیمه در صورتحساب تجمیعی سود وزیان انباشته شرکت های بیمه در سال ۱۳۹۳ زیان انباشته ای بالغ بر ۱۲ هزارو ۴۲۵ میلیارد و ۹۴۱ میلیون ریال دارد . که علت اصلی این زیان انباشته مربوط به بزرگ ترین شرکت بیمه کشور بیمه ایران به میزان ۱۶ هزارو ۱۰۱ میلیاردو ۵۸ میلیون ریال و دو شرکت بیمه دی به مبلغ ۲ هزارو ۲۲۶ میلیارد و ۶۸۴ میلیون ریال و بیمه سینا به مبلغ ۵۷۴ میلیاردو ۹۹۳ میلیون ریال است.


اما نگاهی به تراز تجمیعی شرکت های بیمه نیزنشان می دهد که سرمایه شرکت های بیمه در سال ۱۳۹۳ به ۲۷ هزارو ۷۱۴ میلیاردو ۹۶۰ میلیون ریال رسیده است و شرکت های بیمه نیزازمحل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۳۵ هزارو ۶۸۶ میلیارد و ۱۷۲ میلیون ریال سرمایه خود را افزایش داده اند که این مبلغ بیش از سرمایه موجود شرکت ها است به طوری که ۳۰ هزارو ۳۴۵ میلیاردو ۳۸۸ میلیون ريال آن فقط مرتبط با تنها شرکت بیمه دولتی کشوراست.

روند موجود نشان می دهد که افزایش سرمایه و آن هم از محل تجدید ارزیابی دارایی ها نیز نتوانسته است کمک چندانی به روند زیان دهی شرکت های بیمه داشته باشد و به نظر می رسد صرفا جهت جلوگیری از ماده ۱۴۱ قانون تجارت است به نحوی که جمع حقوق صاحبان سهام شرکت های بیمه حدود ۶ هزار میلیارد تومان است که بیش از نیمی ازآن مربوط به مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها است ؟!

در این میان نگاهی به عملکرد بیمه مرکزی نیز خالی از لطف نیست ، بیمه مرکزی درسال ۱۳۹۲ مبلغ ۳۵ میلیارد تومان زیان خالص داشته که در سال ۱۳۹۳ با ۴ هزار و ششصد میلیارد تومان حق بیمه اتکایی قبولی فقط حدود ۱۵ میلیارد تومان سود خالص نشان داده است . در بررسی دقیق تر این نهاد می خوانیم که زیان عملیاتی اتکایی قبل از درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی نهاد ناظر نه تنها کاهش نیافته بلکه از مبلغ ۵ هزارو ۷۲۸ میلیارد و ۱۸۷میلیون ريال به مبلغ ۶ هزارو ۳۱ میلیاردو ۲۴۰ میلیون ريال افزایش یافته و درآمد سرمایه گذاری باعث اندک سود بیمه مرکزی ج.ا.ا شده است.

اما بیمه مرکزی با سرمایه ۱۲۰ میلیارد تومانی ،حدود هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان ذخیره خسارت معوق دارد وجمع سرمایه گذاری های کوتاه و بلند مدت آن حدود ۴ هزار میلیارد تومان و جمع حقوق صاحبان سهام آن که تماما دولت است حدود ۴۹۰ میلیارد تومان که بیش از ۳۳۰ میلیارد تومان آن فقط اندوخته تسعیر ارز و حدود ۲۳ میلیارد تومان زیان انباشته نهاد ناظر در پایان سال ۱۳۹۳ است .

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود