امروز: دوشنبه، 10 بهمن 1401
10/18 1401

گروه سایبان - بنابر گزارش سازمان حسابرسی صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی با کسری 529 میلیاردی تومانی برای تعهدات آتی رو به روست اما تزریق منابع مالی از سوی بیمه مرکزی سبب شده که این صندوق به عنوان یکی از جاذبه های اشتغال در بیمه مرکزی همواره مورد توجه مدیران انتقالی و مامورین و تازه واردین به این مجموعه باشد.


اما چرا بیمه مرکزی تنها برای 247 بازنشسته یک صندوق دارد و منابع دولتی خود را برای کسری های صندوق واریز میکند؟

 

صندوق بازنشستگی مستخدمین بیمه مرکزی با توجه به بند ه ماده 9 قانون تاسیس بیمه مرکزی و در اجرای مواد 32 لغایت 45 آئین نامه استخدامی بیمه مرکزی مصوب تیرماه 1354 مجلس سابق ایجاد شده.


این صندوق مستقل که اداره آن با بیمه مرکزی است فعالیت اصلی اش دریافت کسور بازنشستگی مستخدمین بیمه مرکزی و پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه و استرداد کسور بازنشستگی طبق قوانین و مقررات بیمه مرکزی است.


طبق تبصره ماده 67 آئین نامه استخدامی مشترک شرکت های بیمه و بیمه مرکزی مصوب 1381 هیات وزیران علاوه بر کسور بازنشستگی سهم کارمند و شرکت درآمد صندوق از منافع حاصل از عملیات اقتصادی متعلقه از وجوه صندوق، کمک و هدایا و مبالغی که در صورت عدم کفایت منابع در بودجه سالانه بیمه مرکزی پیش بینی می شود تشکیل شده.


این صندوق با 3 نفر اداره می شود و تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران آن در سال 1400 به 247 نفر رسیده است. از سوی دیگر تعداد شاغلین فعلی بیمه مرکزی 475 نفر است که 9 نفر از آنها به بیمه مرکزی مامور شده اند و 144 نفر آنها قراردادی اند.


این در حالی است که مشخص نیست که وضعیت قراردادی افراد مامور و قراردادی به چه ترتیب است و با چنین سازوکاری در بیمه مرکزی آیا سهم آنها نیز به صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی واریز می شود ؟

عدم جذب نیرو در بیمه مرکزی و افزایش تعداد بازنشستگان از یک سو در سال های اخیر سبب افزایش تعداد مستمری بگیران این صندوق بیمه ای شده است. سهم واریزی به صندوق کارمندان رسمی و پیمانی بیمه مرکزی از واریزی ها 9 درصد و 21 درصد مابقی توسط کارفرما واریز میشود.


این در حالی است که برخی از بازنشستگان این صندوق بیمه در سایه عدم شمول در قانون منع بکارگیری بازنشستگان در شرکت های خصوصی بیمه نیز شاغلند.

از سوی دیگر موضوع آئین نامه استخدامی مشترک شرکت های بیمه که پس از خصوصی سازی شرکت های بیمه به تاریخ سپرده شد به نظر می رسد که در بیمه مرکزی همچنان دارای اعتبار است.

آمارهای رسمی نشان می دهد که بیمه مرکزی در قالب سرفصلی به نام ارزش ویژه طرح در سال 1400 بالغ بر 155 میلیارد تومان به این صندوق کمک کرده است.


از سوی دیگر در اجرای صورت جلسه مجمع سال 1400 عادی سالانه بیمه مرکزی در ارتباط با تامین کسری احتمالی منابع این صندوق برای تعهدات آتی با عنایت به نتایج حاصل از انجام محاسبات اکچوئری با تامین 36 میلیارد و 500 میلیون تومان منابع از محل بودجه سال های آتی بیمه مرکزی موافقت شده است.


با چنین وضعیتی اگر قرار است که بیمه مرکزی به نمایندگی از دولت نسبت به تامین کسری صندوق اقدام کند پرسش این است که چرا صندوق بازنشستگی مستخدمین بیمه مرکزی در یکی از صندوق های بازنشستگی ادغام نمی شود تا از پراکنده کاری دولت در این زمینه کاسته شود؟


بیمه مرکزی تقریبا در حال حاضر دو برابر بازنشستگان، کارمند شاغل دارد اما با وجود چنین سازوکاری همچنان از کمک های بیمه مرکزی(دولت ) استفاده می کند.


این وضعیت در بیمه مرکزی سبب شده که کارمندان دولت در سایر بخش ها نسبت به انتقال خود به این صندوق به مثابه یک جزیره مستقل مالی هیجان زیادی داشته باشند در حالی که برخی از آنها از تخصص لازم هم برخوردار نیستند. نمونه های اخیر آن از صدر تا ذیل در بیمه مرکزی قابل مشاهده است.


اما با توجه به اینکه صنعت بیمه خود مبتکر صندوق بازنشستگی و مستمری در قالب بیمه های عمر برای آحاد جامعه است سوال این است که چرا صندوق بازنشستگی خود دچار کمبود منابع است و چرا سرمایه گذاری هایش پاسخ گوی خود نیست؟

 

 
....

 

 

 

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود