امروز: دوشنبه، 10 بهمن 1401
10/12 1401

گروه سایبان - سه شنبه های نوآورانه کلید واژه ای که این روزها از معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی بسیار شنیده می شود. اما در رویداد سه شنبه های نوآورانه ی هفته های اخیر بیمه مرکزی چه اتفاقی افتاده است؟ آیا این رویداد همان دگردیسی موعود برای ورود به عصر فناوری و توسعه است؟
مجید بهزاد پور، رئیس کل بیمه مرکزی در واکنشی نسبت به این رویداد دو مقوله «تسهیل عملیات بیمه گری» و «افزایش ضریب رضایت مندی» را از جمله اصول این رویداد معرفی می کند، که به نظر می رسد این دو عامل را بتوان به عنوان اهداف کیفی سه شنبه های نوآورانه بیمه مرکزی قلمداد کرد.
اما بسنده کردن به دو عبارت کیفی در یک رویداد جدید احتمالا نمی تواند معیار مناسبی در ارزیابی های عملکردی در این زمینه برای آینده باشد.
انتظار می رفت توجه به مقوله نوآوری، با رونمایی از منشور آن آغاز شود که حداقل مدیران بیمه مرکزی و جامعه هدف بتوانند رصد لحظه ای مناسبی از میزان پیشرفت این نگرش هذلولی داشته باشند.

سه شنبه های نوآورانه در بیمه مرکزی در حالی  برپا می شود که هیچ شاخصی از مقیاس های اندازه گیری پیشرفت، مدت زمان اجرای مدل ها، هزینه های مرتبط با آن و در نهایت قدرت تحقق و باورپذیری آن برای دست یابی به اهداف کیفی مورد نظر بیان نشده و همچنان در هاله ای از ابهام است. 

بر همین اساس تا این لحظه شاید نتوان رویداد سه شنیه های فناورانه را خارج از حیطه یک ایده تصور و هوشمندی قابل تحققی را در آن جست و جو کرد، چرا که هرچند ابزارهای فناورانه رونمایی شده در این رویداد ها به مرجله عملیاتی در آمده اما از آنجایی که میان این قابلیت ها و چشم انداز صنعت بیمه هنوز یکپارچکی استراتژیک قابل مشاهده نیست، محاسبه دقیق اثربخشی آن دشوار به نظر می رسد.

این ابهام قطعا در آینده مسیر این رخداد نوآورانه را تحت الشعاع قرار می دهد مگر اینکه ماتریس ارزیابی عملکرد آن طراحی و در دسترس قرار گیرد. چراکه به نظر نمی رسد ارائه یک طرح بدون ایجاد فضای علمی و کارشناسی و در نظر گرفتن جایگاه تجاری آن در مقیاس کلی صنعت بیمه بتواند نتیجه ملموس داشته باشد.

مشاهدات نشان می دهد که در رویدادهای اخیر برخی شرکت ها و موسسات نسبت  به بازمعرفی طرح های خود و یا تغییرات طرح های فعلی که در این مجموعه ها در حال اجراست، اقدام کرده اند.  

هیجانات بیمه مرکزی نسبت به مقوله نوآوری تا جایی است که چندی پیش مجلس شورای اسلامی «آیین نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه های تجاری»که بیمه مرکزی در کارگروه اقتصاد دیجیتال به آن پرداخته بود  را مغایر قانون معرفی و تصریح کرد که مرجع تصویب آیین نامه های اجرایی شورای عالی بیمه است، موضوعی که انتظار می رفت مدیران بیمه مرکزی به آن دقت لازم را داشته باشند.

حرکت در این مسیر بدون تقویم از دیگر پرسش هاست. این انتظار وجود دارد که بیمه مرکزی تقویمی از برنامه های پیشرو منتشر سازد که اولا معلوم شود چند رویداد، چه شرکت هایی و چه خدمات و محصولاتی قرار است معرفی شود تا این موضوع از شائبه ی آفت روزمرگی در امان بماند.

این در حالی است که در بیمه مرکزی هنوز پروژه های ناتمامی همچون سامانه سوئیچ، ساماندهی وضعیت کارگزاران برخط، هاب درمان همچنان بدون نتیجه باقی مانده است.
بهتر بود پیش از آنکه رویداد سه شنبه های فناورانه به محلی برای ارائه مدیران جدید بیمه مرکزی به شرکت ها تبدیل شود در ابتدا وضعیت این پروژه ها که هم بار مالی و هم بار انتظاری برای بیمه مرکزی برجای گذاشته است، تعیین تکلیف میشد.

یکی از مهم ترین آرمان های روسای کل بیمه مرکزی در کشور افزایش ضریب نفوذ بیمه است، ذکر این پرسش از مجریان مهندسی نوآوری در بیمه مرکزی ضروری است که تاثیر عددی این رفت و آمدهای نوآورانه چه زمانی قرار است در ضریب نفوذ رو به افول محاسبه شود؟ در شرایطی که برنامه های نرم افزاری موجود در صنعت به عنوان نخستین زیرساخت فناوری در اختیار حاکمیت بیمه مرکزی قرار ندارد.

همچنین اگر قرار است که شرکت ها راسا اقدام به تولید ابزارهای فناورانه با بهره گیری از دانش و مدیریت درون سازمانی داشته باشند چه نیازی به ارائه آن در بیمه مرکزی است در شرایطی که حتی اگر نیاز به سرمایه گذاری از سوی این شرکت ها احساس شود هنوز مدل های سرمایه گذاری بیمه مرکزی در این حوزه تعریف نشده و راهکارهای آن معلوم نیست.  

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود