امروز: شنبه، 5 فروردین 1402
07/3 1401

گروه سایبان -پس از تحقق 110 درصدی پرتفو در بیمه البرز حالا تیم مدیریتی این شرکت از افزایش 23 درصدی سرمایه خبر میدهد، راهبردی که افق های جدیدی در حوزه حضور در بازار این شرکت ترسیم خواهدکرد.

بیمه البرز اعلام کرده است که سرمایه خود را از 2885 میلیارد تومان به 3500 میلیارد تومان افزایش خواهد داد. این افزایش سرمایه 23 درصدی نه تنها رتبه این شرکت به لحاظ پذیرش ریسک در کشور را ارتقا خواهد داد، بلکه سبب افزایش ثروت صاحبین سهام نیز خواهد شد. این بدان معناست که بیمه البرز در افق پیش رو برنامه های راهبردی بازاریابی و بازارسازی متعددی را پیش رو دارد و می تواند به عنوان بیمه گر اتکایی نقش موثرتری را در پذیرش سهم از پرتفویهای خرد و کلان کشور ایفا کند.

اما اجرای برنامه راهبردی افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای نشان از نوعی تدبیر مدیریتی برای عدم پذیرش ریسکهای غیرمولد است.

افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه بیانگر تکیه متناسب شرکت به توان داخلی است که نشانگر شناخت عمیق هیات مدیره از توانایی های سهام داران است. این ارتباط دو سویه بیانگر این واقعیت است که سهام داران رضایت عملیاتی از عملکرد هیات مدیره دارند که دقیقا برهان خلفی است بر اصول «تئوری نمایندگی».

اساسا در بسیاری از بنگاه های مالی با میزان پیچیدگی در قامت شرکت بیمه، فشارهای صاحبین سهام جهت افزایش سود و تسویه آن سبب تضییع قدرت مالی شرکت شده و وابستگی شرکت را به منابع خارجی بیشتر می کند. اما تصمیمات اخیر هیات مدیره بیمه البرز بیانگر آرامش سهام داران در نحوه اتخاذ تصمیمات در بلند مدت است.

تئوری های مالی نشان می دهد دقیقا زمانی که سهام داران از تصمیمات هیات مدیره رضایت کامل را دارند به افزایش سرمایه از محل منابع داخلی تن می دهند و دقیقا زمانی که سهام داران علاقه مند به تسویه سود بوده و سرمایه گذاری را به بازار دیگری ارجاع می دهند نشان دهنده اصل واقعیت عدم اطمینان است. از سوی دیگر ترکیب ساختار افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای یک راهبرد مدیریت شده برای کاهش ریسک و مدیریت اهرم های مالی است.

این رفتار مالی در بیمه البرز نشان می دهد که هیات اجرایی در این شرکت، اشراف عملیاتی نسبت به متغیرها و شرایط حساس مبتلا به اقتصاد کشور دارد، چرا که در شرایط متفاوت کنونی به لحاظ اقتصادی «درون زایی» بهترین استراتژی برای مدیریت ریسک بوده و می تواند شرکت را از دام تغییرات مدیریتی احتمالی در بخش های بالادستی اقتصادی و مالی رهایی بخشد.

بر اساس تجربیات سال های گذشته و توجه به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای« CAPM» در شرایطی که بنگاه ها در بازطراحی ساختارهای مالی خود به منابع خارج از شرکت اتکا می کنند و در شرایط افزایش ریسک مدیریتی در بخش های بیرونی، وابسته کردن شرکت به افزایش ریسک های مدیریتی غیر وابسته سبب، افزایش ریسک های سیستماتیک شده و عملا ارزش گذاری دارایی در شرکت به واسطه افزایش ریسک سیستماتیک غیر اقتصادی خواهد بود.

بنابراین این گونه می شود تفسیر کرد که توجه هوشمندانه به منابع داخلی در این برهه عملا بهترین مدل برای کاهش ریسک های مالی و افزایش بازده عملیاتی در شرکت خواهد بود.
با چنین مکانیزمی برنامه فروش 8 هزار میلیارد تومانی بیمه البرز تا پایان سال نه تنها چشم اندازی قابل احصا است بلکه توجه ویژه نظام مدیریتی به اصل فوق و به منظور تلاش برای متناسب و متوازن سازی ترکیب پرتفو، انتخاب بیمه گذاران به عنوان بازار هدف براساس شرایط، ریسک های بیمه گری و ریسک اعتباری ایشان با درنظر داشتن مخزن سود فعالیت های بیمه ای در هر رشته بیمه ای صورت می پذیرد.

هدف کلان شرکت برای سود دهی وکسب جایگاه مطلوب درصنعت بیمه از بابت تولید حق بیمه، تولید بالاتر از متوسط صنعت بیمه و تحصیل، حداقل 20 تا 30 درصد مازاد بر بودجه تدوین شده در سال 1401 است که در این راستا و درطول دوره 5 ماهه اول سال 1401  البرز با پوشش 110 درصدی بودجه پیش بینی شده به بخش مهمی از این هدف دست یافته است.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود