امروز: پنج شنبه، 13 بهمن 1401
06/7 1401

گروه سایبان - زیان انباشته تنها شرکت دولتی بیمه به اندازه تاسیس 22 شرکت بیمه جدید رسید، اما برای استهلاک این زیان انباشته چقدر زمان لازم است؟


زیان انباشته 8900 میلیارد تومانی این شرکت در کنار شناسایی کسری ذخایر حدود 4 هزار میلیارد تومانی که حسابرس نسبت به آن هشدار داده بار دیگر توجهات را نسبت به این شرکت دولتی افزایش داده است.

بنابر اسنادی که به دست رازپول رسیده با وجود چنین  مشکلاتی بیمه ایران به دلیل عدم واریز مبلغ 60 میلیارد تومان در اجرای ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) به دلیل عدم وجود سود قابل تقسیم به همین میزان به سرفصل زیان انباشته افزوده است.


این ماده قانونی اذعان دارد که  کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به  صورت یک دوازدهم در هر ماه می باشند.

به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به  صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت های دولتی و بانک ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت کند.


از سوی دیگر با وجود زیان انباشته در حساب های این شرکت عملکرد سال گذشته هیات مدیره سبب شناسایی حدود 120 میلیارد تومان سود در حساب ها بوده و احتمالا شناسایی همین سود سبب انتظار نسبت به تکالیف این ماده قانونی است.

 
  با وجود همه این موارد در صورت تعدیل حساب ها نسبت به آنچه حسابرس شرکت درخصوص آن هشدار داده به نظر می رسد که بیمه ایران بار دیگر در معرض ماده 141 قرار گرفته است.

این موارد در حالی مطرح می شود که ماده 58 قانون بیمه شخص ثالث  بیمه مرکزی را مکلف کرده است که مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکتهای بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفـای تعهـدات آتـی شرکت های بیمه اطمینان حاصل کند. شرکت های بیمه نیز مکلفند ذخایرتأییدشده از سوی بیمه مرکـزی را در دفـاتر و صـورتهای مـالی خـود، مطـابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند.


با وجود الزام قانونی بررسی ذخیره خسارت معوق مشاهده می شود که برخی شرکت های بیمه و از جمله بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه کشور در این خصوص برآورد معقولی از ذخایر نداشته است.


اما با توجه به اینکه بیمه مرکزی پیش از مجامع صورت های مالی شرکت های بیمه را به منظور بررسی ذخایر ثالث مورد ارزیابی قرار می دهد، دلیل مغایرت های اعلامی از سوی حسابرسان چیست؟

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود