امروز: شنبه، 5 فروردین 1402
05/30 1401

گروه سایبان - با اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه پارسیان در سال1401همچنان در سطح اول توانگری مالی قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی بیمه پارسیان؛ با توجه به اعلام نسبت توانگری مالی شرکتهای فعال در صنعت بیمه کشور در سال جاری، بیمه پارسیان توانست همانند سال های اخیرجایگاه خود در سطح اول توانگری مالی در صنعت بیمه را حفظ نماید.

براساس متن تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ در اجرای ماده 6 نحوهمحاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه برای بیمه پارسیان با توجه به صورتهای مالی سال 1400 و همچنین محاسبات و تعدیلات جدید، این شرکت همچنان در سطح اولتوانگری مالی صنعت بیمهکشور به کار خود ادامه می دهد. 

گفتنی است توانگری مالی شرکت های بیمه ای در ایران در ۵ سطح، توسط بیمه مرکزیجمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می شود و سطح یک توانگری مالی به عنوان عالیترین سطح به شرکت هایی تعلق می گیرد که برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمهگزاران از توانایی کافی برخوردارند. در همین راستا بیمه مرکزیهمواره به این نکته تاکید دارد که بیمه گزاران در انتخاب بیمه گر خود این مورد رابه دقت بررسی و مدنظر داشته باشند.

بیمه پارسیـان همواره در فعالیت بیمه گری خود با اتکا به برنامه‌ریزی مدون، سعیدر حفظ سبد پرتفوی مناسب، رشد فروش و توجه ویژه به مدیریت ریسک حرفه ای داشته تاهمچنان با حفظ جایگاه خود به عنوان یک شرکت توانمند و حرفه ای در صنعت بیمه کشوردر رشد و ارتقاء شرکت و ارایه خدمات هرچه بهتر به بیمه گزاران خود حرکت نماید.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود