امروز: پنج شنبه، 13 بهمن 1401
05/23 1401

گروه سایبان - وضعیت صورت های مالی بیمه سینا، بار دیگر این پرسش را ایجاده کرده است که نقش حسابرس، مدیران و نهادهای نظارتی در شرکت های بیمه چیست؟


با تغییر مدیریت در شرکت های بیمه شاهد  کاهش و یا افزایش قابل توجه برخی سرفصل های مالی در ترازنامه شرکت های بیمه هستیم. اما در حالی که آئین نامه ها و مقررات تغییری نمی کند و نهادهای نظارتی و حسابرس بدون تغییر در نقش خود حاضرند پس از جابه جایی مدیران در شرکت های بیمه چه اتفاقی می افتد که با تفسیر متفاوت از قوانین وضعیت مالی شرکت های بیمه دگرگون می شود؟


صورت های مالی سه ماهه 1401 بیمه سینا یکی از این شرکت هاست. گزارشات اذعان دارد که زیان انباشته این شرکت در سه ماهه امسال به بیش از 600 میلیارد تومان رسیده است در حالی که سرمایه‌اش 587 میلیارد تومان عنوان شده. این در حالی است که در گزارشات 9 ماهه سال گذشته این شرکت یعنی درست قبل از کلید خوردن تغییرات مدیریتی در این شرکت خبری از زیان انباشته در صورت های مالی نیست.
بررسی ترازنامه این شرکت نشان می دهد که در سه ماهه امسال بیش از 800 میلیارد تومان خسارت در این شرکت پرداخت شده است. سهم بیمه گران اتکایی از این خسارت ها تنها 100 میلیارد تومان بوده که به نظر می رسد این رقم هم به سرفصل اتکایی های اجباری اختصاص دارد. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل خسارت و مزایای پرداختی ناخالص شرکت 164 میلیارد تومان بوده.


در کنار روند افزایش خسارت و مزایای پرداختی ناخالص که سلطانی ثانی مدیرعامل بیمه سینا دلیل آنرا تغییرات مدیریتی، عدم تکمیل اعضای هیات مدیره و در نتیجه انباشت پرونده های خسارت عنوان می کند، توجه به مقوله ذخیره خسارت های معوق در این شرکت خالی از لطف نیست. البته سلطانی اذعان دارد که با تکمیل اعضای هیات مدیره روند پرداخت خسارت ها تسریع شده است. به گفته او بخش عمده خسارت ها در بخش درمان بوده است.


اما بررسی ها نشان می دهد با صعود 395 درصدی خسارت و مزایای پرداختی ناخالص، ذخیره خسارت های معوق نیز افزایشی بوده تا جایی که د از 550 میلیارد تومان در 12 ماهه 1400 به 700 میلیارد تومان در سه ماهه 1401 رسیده است.


به عبارت دیگر در حالی که پرونده های خسارت در این شرکت در حال به روز رسانی است، ذخایر خسارت معوق همچنان رشد میکند. این درحالی است که انتظار می رود با پرداخت خسارت این سرفصل نزولی باشد. بنابراین سوال این است که ذخیره خسارت معوق این شرکت در گذشته به درستی محاسبه شده است؟ و با وجود آئین نامه های حمایت از بیمه گذاران چرا پرونده های خسارت در بیمه سینا انباشت شده؟


از سوی دیگر با توجه به مقایسه حق بیمه تولیدی و خسارت های پرداختی طرح این پرسش ضرورت دارد که آیا نرخ های این شرکت فنی و اکچوئری شده بوده است؟

چه کسانی در زیان 600 میلیارد تومانی بیمه سینا، شرکتی که بنیاد مستضعفان از سهام داران اصلی آن است نقش دارند؟ تکلیف سهام داران حقیقی که به واسطه اعتماد به نام بنیاد منابع مالی خرد را به مدیران بیمه سینا سپرده اند چیست؟


نقش نهادهای نظارتی چیست در حالی که با یک جا به جایی مدیریتی 800 میلیارد تومان پرونده خسارت در کمتر از 90 روز کاری در یک شرکت بیمه ای گزارش می شود؟ و زیان انباشته به 600 میلیارد تومان می رسد؟

سازوکاربررسی پرونده های خسارت در این مدت به چه صورت بوده و شرکت با چه کیفیتی 800 میلیارد تومان پرونده خسارت که به گفته مدیر عامل بیمه سینا بیشتر آن در بخش درمان بوده را بررسی کرده است؟

با وجود تصدی یک عضو هیات مدیره در ماه های پایانی سال گذشته و ابتدای سال آیا این پرونده ها با دقت بررسی شده است؟


با وجود چنین عملکردهایی در صنعت بیمه و حضور بازیگران جدید بیمه ای به نظر می رسد که بضاعت نهادناظر در حوزه نیروی انسانی جهت نظارت و بازرسی نیاز به روزرسانی دارد. از سوی دیگر نقش کمیته های نظارتی داخلی در چنین وضعیتی چیست؟ آیا بیمه مرکزی هشدارهای لازم را پیش از گزارش زیان انباشته 600 میلیارد تومانی به این شرکت ابزار داشته است؟

مسئولیت نهادهای نظارتی در برابر این زیان انباشته چیست و پاسخ آنها به سهام داران خرد چه خواهد بود؟ آیا آنها وظایف نظارتی خود را به درستی ایفا کرده اند؟ 


 
.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود