امروز: جمعه، 19 خرداد 1402
05/6 1401

گروه سایبان - بیمه میهن که در روزهای گذشته رایزنی های مختلفی در خصوص ترکیب جدید سهام داری اش شده بود به تازگی از بورس نامه ھشدار مربوط به افشا اطلاعات دریافت کرده است.
 در این نامه که خطاب به مدیرعامل بیمه میهن ارسال شده آمده است: بـا توجه به عـدم ارسـال به موقع اطلاعـات صورتھاي مالي و گزارش تفسـیري مديريت 12 ماھه حسابرسـي شده، پس از گذشت 4 مـاه از پايان سال مالي ، مفاد دسـتورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شـرکتھاي ثبت شـده نزد سازمان رعايت نشده است. لذا نماد معاملاتي ناشـر در اجراي مفاد دسـتورالعمل پذيرش، مشـمول فرايند تعلیق ميگردد. در اينخصوص نظرجنابعالي و مديران آن شرکت را به مفاد دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران جلب مينمايد.


اما نکته جالب این است که در حالی که بورس به مدیرعامل نامه زده،  پاسخ سازمان بورس از سوی این شرکت با نامه ای ارسال شده که به امضای رسول آریانپور و رضا مصطفوی رسیده است. این افراد در حالی به بورس پاسخ داده اند که سمت رسمی شان ذیل نامه مشخص نیست.

از سوی دیگر آریانپور و مصطفوی در پاسخ به این نامه آورده اند که با توجه به اتمام دوره هیات مدیره و عدم تائید صلاحیت اعضای معرفی شده به نهاد ناظر و لزوم تائید و تصویب صورت های مالی شرکت امکان بارگذاری صورت های مالی وجود ندارد. پاسخ این مدیران بر ابهامات موجود در بیمه میهن افزوده است. به عبارت دیگر چرا باید افرادی که به تازگی برای هیات مدیره معرفی شده اند ذیل صورت های مالی ای را امضا کنند که مربوط به دوره تصدی مدیریتی ایشان نبوده است؟ در حالی تائید صورت های مالی به نوعی به منزله ارائه مفاصا حساب به مدیران فعلی شرکت است. رازپول از دریافت هرگونه توضیحات در این زمینه استقبال می کند و انتشار آنرا رسالت خود می داند.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود