امروز: دوشنبه، 14 آذر 1401
03/29 1401

گروه سایبان- شرکت بيمه پاسارگاد برای سال های متوالی در سطح يک توانگری مالي قرار گرفت. طبق ارزيابی صورت های مالی مصوب سال ۱۴۰۰ توسط بيمه مرکزی جمهوری اسلامی ايران، شرکت بيمه پاسارگاد موفق به کسب سطح يک توانگری مالی مؤسسات بيمه با نسبت توانگری ۳۰۴ درصد شده است.
 

بر اساس گزارش هاي دريافتی، در اجراي ماده ۶ آيين نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالي مؤسسات بيمه (شماره ۶۹) و حسب بررسي و کنترل انجام شده، بر اساس آخرين صورت های مالی سال ۱۴۰۰و پس از اعمال تعدیلات ، نسبت توانگري مالي این شرکت برای سال ۱۴۰۱ معادل ۳۰۴ درصد (سطح يک)، مورد تأييد بيمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

گفتني است شرکت بيمه پاسارگاد از ابتداي اجرايی شدن آيين نامه شماره ۶۹ شورای عالی بيمه تا کنون، موفق به حفظ سطح يک توانگری مالی خود در صنعت بيمه شده و اين در حالی است بيمه پاسارگاد توانسـته است با مديريت صحيح منابع و برنامه های افزايش سرمايه شاخص توانگری مالی خود را رشد دهد. اين نسبت بيانگر ميزان توان مالی شرکت در قبال تعهدات خود است.

يادآور می شود نسبت توانگری مالي اين شرکت برای سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۳۴ درصد، سال ۱۳۹۸ برابر با ۲۱۹درصد، سال ۱۳۹۷ برابر با ۱۵۷ درصد، سال ۱۳۹۶ برابر با ۱۲۲ درصد، ۱۳۹۵ برابر با ۱۲۹ درصد، سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۱۸درصد، سال ۱۳۹۳ برابر با ۱۱۵ درصد و اين نسبت براي سال ۱۳۹۲ معادل ۱۰۵ درصد تعيين شده است. سطوح توانگری بيمه پاسارگاد در سال‌ های اخير نشان می دهد که اين شرکت‌ بيمه ، با داشتن توانگری ۳۰۴ درصد و در نظر گرفتن حاشيه ريسک بالا، توانسته‌ است همچنان توانگری مالی خود را در سطح مطلوب حفظ نمايند.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود