امروز: شنبه، 15 بهمن 1401
02/19 1401

گروه سایبان- تناقض در برگزاری مجمع انتخاب هیات مدیره دو شرکت بیمه ای که در یک روز برگزار شده ابهامات جدیدی را در خصوص نقش نظارتی بیمه مرکزی و سازمان بورس در رویدادهای مجامع ایجاد کرده است.به گزارش رازپول، ابتدای این هفته دو شرکت بیمه ای مجامع انتخاب اعضای هیات مدیره خود را برگزار کردند اما در حالی که هر دو شرکت ظاهرا یک مشکل واحد داشتند یکی از مجامع با تنفس برای استقرار کامل الزامات قانونی رو به رو شده و دیگری بدون توجه به مفاد قانون تجارت، آئین نامه حاکمیت شرکتی و اساسنامه انتخابات اعضای هیات مدیره خود را با موفقیت به پایان رسانده و اعضای هیات مدیره را به بورس معرفی کرده است. این رویداد جدید حالا به پرسش هایی منجر شده که به نقش نماینده بیمه مرکزی در مجامع و مسئولیت های او در تطابق رویدادهای مجمع با قوانین اشاره دارد. 
پرسش این است که چرا یک شرکت بیمه با التزام کامل به قانون مجمع را با تنفس به پایان می رساند و شرکت دیگر با همین مشکل مجمع را با نتیجه انتخاب اعضای هیات مدیره به سرانجام می رساند؟ آیا می توان از قوانین تفسیر به رای داشت در حالی که نمایندگان نهادهای ناظر در جلسات حضور دارند؟ نقش رئیس جلسه در ادامه روند مجمع چیست و چرا او در مقابل این انحراف قانونی سکوت کرده است؟ آیا گردانندگان جلسات تنها نقش تشریفاتی دارند و یا اینکه به عنوان نماینده تمام سهام داران خرد و کلان با التزام به قانون و رعایت اخلاق حرفه ای باید مانع خسران های احتمالی به همه ذی نفعان باشند؟
بر این اساس ظاهرا مشکل این دومجمع به ماده 29 اساسنامه تیپ شرکت های بیمه بر می گردد چراکه برابر قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های بیمه (قانون تجارت ، ماده 3 آئین نامه حاکمیت شرکتی و ماده 29 اساسنامه)  رکن اجرایی شرکت ها مرکب از اعضایی است که باید اولا از بین اشخاص حقیقی انتخاب شوند و ثانیا این اعضا به لحاظ مسئولیت هایی که در قبال  سهام داران و مجامع عمومی دارند باید از بین سهام داران شرکت باشند. در اطلاعات مندرج در بورس یکی از این دو شرکت بیمه ای آمده ست که با توجه به عدم احراز شرايط تصدي سمت هيئت مديره توسط برخي از اشخاص حقيقي داوطلب مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی در روز و ساعت دیگری برگزار شود.در نبود قاطعیت و وحدت رویه در نهادهای نظارتی چندی پیش سازمان ثبت صورت جلسه یک شرکت بیمه ای را باطل اعلام کرد اما اگر نمایندگان سازمان های نظارتی نقشی در رویدادهای جلسات ندارند اساسا به چه دلیل در مجامع حاضر می شوند و نقش تشریفاتی ایفا می کنند؟ آیا صیانت از حقوق بیمه شدگان و سهام داران از وظایف سازمان های نظارتی نیست؟ چرا سازمان ثبت باید صورت جلسات را برگرداند در حالی که نمایندگان نهادهای ناظر در جلسات حضور دارند؟ابهامات برگزاری جلسه مجمع یکی از شرکت های بیمه سبب نامه نگاری برخی اعضای هیات مدیره با نهاد ناظر شده است . این اعضا ضمن ارائه گزارش در خصوص سهام دار نبودن يكي از اعضاي انتخاب شده به موضوع دیگری در زمینه حذف برخی اسامی تائید شده از سوی سهام داران و بیمه مرکزی در جلسه انتخابات اشاره دارند.


@Razpool

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود