امروز: چهارشنبه، 19 بهمن 1401
12/11 1400

گروه سایبان - بيمه پاسارگاد که براي سال مالي جاري فروش 7 هزار ميليارد توماني را نشانه رفته است 80 درصد پيش بيني را محقق ساخت.
جديدترين آمارها از بيمه پاسارگاد نشان مي دهد که تا پايان بهمن ماه شرکت بيش از 6 هزار ميليارد تومان فروش را محقق ساخته. پيش از اين هيات مديره پيش بيني کرده بود که فروش بيمه پاسارگاد تا پايان سال جاري به 7 هزار ميليارد تومان برسد.

اما يکي از مزيت هاي رقابتي پايدار بيمه پاسارگاد سهم 56 درصدي بيمه عمر در پرتفوي اين شرکت است. سهمي که نه تنها سهامداران و مديران را براي اجراي برنامه هاي راهبردي تقويت مي کند، بلکه به واسطه فروش حرفه اي و تخصصي آن بازیگران جدید فروش نتوانسته اند سهم چنداني از آن به دست آورند. بنابراين انتخاب راهبرد برد- برد بيمه پاسارگاد نه تنها شبکه فروش را حاشيه امن قرار داده بلکه به واسطه اجراي بلندمدت اين طرح مديران را در اجراي برنامه هاي استراتژيکي مانند افزايش سرمايه و بهبود سرمایه گذاری ها و حرکت در بازارهای موازی مانند اتکایی یاری کرده است.

مایکل پورتر ورود بازيگران جديد به عرصه فروش را به عنوان يکي از عناصر مهم در تحليل و ارزيابي محيطي می داند و از آن به عنوان تهديد ياد کرده است، اما بازیگران جدید در حالی که برای شبکه فروش صنعت بیمه به عامل نگرانی تبدیل شده اند، شبکه فروش بيمه پاسارگاد را چندان در معرض تزلزل قرار نمي دهند.

بيمه پاسارگاد با توجه به مشاهده روند افزایش حق بیمه در سالهای گذشته و عملکرد واقعی سال 1399 و تصمیم شرکت مبنی بر افزایش تولید حق بیمه از طریق بهره گیری از روشهای نوین عرضه محصولات جاری نظیر بهره مندی از شبکه گسترده فروش بیمه های عمر در عرضه سایر محصولات مثل بیمه جامع مجتمع های مسکونی و تولید محصولات جدید، حق بیمه ای معادل 76.800 میلیارد ریال برای سال 1400 پیش بینی کرده است که بیانگر افزایش 53 درصدی نسبت به عملکرد واقعی سال1399 است.

شرکت بیمه پاسارگاد همچنان تولید بیمه های زندگی را در دستور کار خود قرار داده و برای تحقق این هدف توسعه شبکه فروش و همچنین بالا بردن کیفیت ارائه خدمات توسعه شبکه فروش از طریق اصلاح و بهبود و بروز رسانی نرم افزارها، تسریع و تسهیل فرآیندهای صدور و ارائه آموزشهای تخصصی و کاربردی به شبکه فروش را در دستور کار خود قرار داده است.

«ماتسوموتو» از دانشمندان عصر حاضر معتقد است که تاثيري که يک مدیر  بر اصلاح رفتار، شکل دهي تصوير ذهني و انتظارات و تعين اهداف کارکنان دارد، تا حد زيادي مسير کسب و کار سازمان را هموار مي کند. تحقيقات مديريت در دانشگاه اوهايو نیز در زمينه تئوري مسير – هدف اثبات کرده است که ايجاد سازوکارهاي انگيزشي، حمايت از کارکنان و ارائه منابع مناسب مي تواند آينده کسب و کارها را مورد هدف قرار دهد.

ترجمه این تئوری در بيمه پاسارگاد مبين اين واقعيت است که در حالي که شبکه فروش صنعت بيمه در اقيانوس قرمز شخص ثالث قرار گرفته اند، پاسارگاد با استدلال خود مبني بر توسعه فروش در بخش هاي آبي اقيانوس هاي رقابتي وارد فضاهاي متزلزل نشده و به اين ترتيب نه تنها سهامداران بلکه شبکه فروش به عنوان دو ضلع اساسي عملکرد بلند مدت پاسارگاد هم سويي هاي بيشتري را براي تجارب موفق آينده رقم مي زنند.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود