امروز: پنج شنبه، 13 بهمن 1401
12/3 1400

گروه سایبان - افزایش بازده دارایی خواسته سهامداران حقیقی و حقوقی است، شاخصی که بیمه ملت آنرا در یک سال اخیر ارتقا داده است.
پس از اعلام رشد 215 درصدی پرتفو و افزایش آن تا 3 هزار میلیارد تومان، افزایش سرمایه و واریز سود سهام به سجام یکصد هزار بازنشسته، به عنوان شاخص هایی قابل اندازه گیری و کمی، یک مطالعه چهار ساله از عملکرد بیمه ملت نشان می دهد که بازده دارایی سهام داران این شرکت از رشد مطلوبی برخوردار بوده است.

افزایش بازده دارایی و حقوق صاحبان سهام یکی از اصلی ترین ماموریت بنگاه های اقتصادی به شمار می رود. یکی از اصلی ترین شاخصه های سود آوری بازده دارایی است. نسبت بازده دارایی‌ها  (ROA)نشان‌ دهنده آن است که شرکت چگونه از منابع و دارایی تحت اختیار خود برای کسب سود بهره برده و برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان خود بازدهی ایجاد کرده است. به عبارت دیگر تاثیر دارایی ها (مولد بودن دارایی ها) در ایجاد سود خالص را اندازه گیری می کند.

نسبت بازده دارایی‌ها می‌تواند شاخص نهایی برای ارزیابی کفایت و کارایی مدیریت شرکت باشد. هر چه این نسبت بزرگتر باشد مطلوبیت بیشتری حاصل شده است.
در مطالعه ی که بین 17 شرکت بیمه ای صورت گرفته بازده دارایی بیمه ملت از جایگاه قابل قبولی برخوردار است و این نسبت در سال 1399 به 11 درصد رسیده است. مقایسه بیمه ملت با عملکرد خودش در سال 1397 نشانگر رشد است، چراکه این نسبت در سال 97 عدد 4.2 را نشان می دهد. این عدد در سال 1398 نیز 3.6 درصد بوده است.

بررسی و مطالعه بازده دارایی شرکت های بیمه مستند به گزارشات حسابرسی شده پایان سال مالی شرکت های بیمه صورت گرفته و عدم بررسی بازده دارایی در سال 1400 به دلیل عدم اتمام سال مالی و متعاقبا نبود صورت های مالی حسابرسی شده است.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود