امروز: شنبه، 5 فروردین 1402
10/25 1400

مریم کائید - وزیر اقتصاد در حکمی به تازگی حسن شریفی را به عنوان مدیرعامل بیمه ایران منصوب کرده است، بدون اینکه مسئولیت ریاست هیات مدیره را نیز به وی تنفیذ کند.


اساسنامه بیمه ایران اذعان دارد که مدیرعامل بیمه ایران رئیس هیات مدیره این شرکت نیز هست، اما الزامات حاکمیت شرکتی به جداسازی این دو مسئولیت از یکدیگر تاکید دارد.


هرچند که در دوره های پیشین یعنی دوره مدیریت رضایی و بختیاری مدیران عامل بیمه ایران رئیس هیات مدیره این شرکت نبوده اند و از این حیث به نظر می رسد که بیمه ایران به الزامات حاکمیت شرکتی متعهد بوده است، اما بدون اصلاح اساسنامه این شرکت چنین امری با ابهامات قانونی رو به رو است . بنابراین اولین سوال این است که با جداسازی مسئولیت ریاست هیات مدیره از مدیرعامل امضای روسای هیات مدیره این شرکت در دوره های قبل بدون اصلاح اساسنامه از وجاهت قانونی برخوردار بوده است ؟ آیا اساسنامه اصلاح شده است ؟ و آیا قرار است این انحراف از اساسنامه بیمه ایران در دوره شریفی نیز تکرار شود؟
‌این در حالی است که ماده 11 اساسنامه بیمه ایران اذعان دارد که هیأت مدیره از پنج نفر تشکیل می‌شود که به پیشنهاد وزیر مور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی از میان اشخاص صلاحیتداری که‌در امور بیمه یا مدیریت یا مالی یا اقتصاد یا حقوق متخصص باشند برای مدت 4 سال انتخاب می‌گردند. انتخاب مجدد هر یک از آنان برای دوره‌های‌بعد بلامانع است. ‌تبصره 1 - مدیر عامل عضو و رییس هیأت مدیره شرکت می‌باشد.


پیش از این نیز ظاهرا اصلاح این ماده در دستور کار دولت قبل قرار داشته اما بدون هیچ تغییری از دستور کار خارج شده است.


­­­­­­­­­­­­سازمان حسابرسی نیز در گزارش حسابرسی شده این شرکت در سال گذشته این موضوع را مورد تاکید قرار داده است و به عنوان مغایرت اساسنامه و عملکرد به آن اشاره کرده است. بر این اساس سوال این است که بدون پشتوانه قانونی چگونه این دو مسئولیت از یکدیگر جدا شده و امضاهای گذشته چگونه ذیل اسناد رسمی شرکت به ثبت رسیده است؟

آیا این انحراف در این دوره نیز تکرار می شود ؟ و آیا نهادهای نظارتی می توانند به این موضوع ورود کنند؟

ازسوی دیگر آئین نامه حاکمیت شرکتی دارای الزامات و ابعاد دیگر نیز هست . به عنوان مثال استقرار هیات عامل از ارکان آئین نامه حاکمیت شرکتی است. اما چرابیمه ایران تنها به این بند که اعضای هیئت مدیره دارای مشاغل اجرایی نمی توانند ریاست هیئت مدیره یا کمیته های موضوع ماده ۱۰ این آیین نامه را بر عهده داشته باشند، التزام دارد؟

از سوی دیگر مقایسه حکم خاندوزی برای شریفی و حکم دژپسند برای بختیاری نشان می دهد که برخی موارد عینا تکرار شده است.

سوال این است که آیا مدیرعامل پیشین نتوانسته راهبردهای مد نظر وزارت اقتصاد را پیاده  سازی کند؟ اگر قرار است که احکام مدیران عامل بیمه ایران با کمترین تغییری در پیگیری ماموریت ها تکرار شود سوال این است که آیا قرار نیست اتفاق جدیدی در بیمه ایران روی دهد؟

با توجه به اینکه مدیریت علمی اقتضایی است آیا اقتضائات دولت قبل و دولت جدید یکی است یا بختیاری نتوانسته در انجام ماموریت ها موفق باشد؟


تاکیدات احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به  حسن شریفی مدیرعامل جدید بیمه ایران

تاکیدات فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد پیشین به مجید بختیاری مدیرعامل پیشین بیمه ایران

استقرار کامل سیستم جامع بیمه گری

استقرار کامل سیستم جامع بیمه گری

اتخاذ سازوکار مناسب برای وصول مطالبات

اهتمام در وصول مطالبات

بهینه سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت به منظور افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و استفاده هر چه بهتر از ذخایر شرکت و مولدسازی دارایی ها ‌

توجه به موضوع سودآوری شرکت به عنوان یک بنگاه اقتصادی، ارتقاء توانگری مالی، افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها و استفاده بهینه از ذخایر و دارایی های مولد

پیاده سازی بیمه گری دیجیتال در راستای توسعه اقتصاد هوشمند

پیاده سازی بیمه دیجیتال در راستای توسعه اقتصاد هوشمند

ساماندهی شعب و نمایندگی ها و دفاتر خارج از کشور،

ساماندهی شعب و نمایندگی های بیمه ایران در سراسر کشور

تدوین و پیگیری برنامه خروج از زیان دهی شرکت،

تدوین و پیگیری برنامه خروج از زیان دهی شرکت

افزایش تنوع خدمات بیمه ای در راستای ارائه خدمات بهینه، آسان و سریع به آحاد جامعه و متناسب نمودن ترکیب پرتفوی و پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک

افزایش تنوع خدمات بیمه ای در راستای ارائه خدمات بهینه و سریع به آحاد جامعه و متناسب نمودن  ترکیب پرتفوی

پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک

استفاده از منابع بیمه به سمت تأمین مالی اقتصاد و بازار سرمایه

استفاده از منابع بیمه به سمت تامین مالی اقتصاد و بازار سرمایه

-

استقرار کامل بودجه ریزی عملیاتی

-

اجرای کامل آیین نامه حاکمیت شرکتی
.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود