امروز: یکشنبه، 7 خرداد 1402
05/17 1400

مریم کائید - معصوم ضمیری می گوید: به عنوان یک مدیر مسئولیت پذیر، نمی توان با سرمایه 6 میلیون نفر ریسک سوداگرانه داشت.

  گفت و گوی یک ساعته با معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد را از منظر مالی ادامه دادیم. او معتقد است در مدیریت مالی بیمه پاسارگاد هم نگاهی بلند مدت وجود دارد.

رازپول – وضعیت بیمه پاسارگاد در بخش بیمه های زندگی و سرمایه گذاری منابع حاصل از آن چگونه است.

بیمه پاسارگاد بیش از 6 میلیون بیمه نامه عمر را با مدت متوسط 15 سال با خود همراه دارد و این پرتفو ثروت و آینده متفاوتی را برای شرکت رقم زده است.

این شرکت هم اکنون پرتفوی بزرگی را در بازار سرمایه دارد که در پایان سال گذشته نیز آورده ی مطلوبی حاصل شده است. دیدگاه بلندمدت در بیمه پاسارگاد سبب حفظ این آورده به عنوان پشتوانه بیمه های زندگی می باشد.


پاسارگاد بخش عمده ای از منابع را برای توسعه خود به کار برده و شرکت امروز مکان استقرار 90 شعبه در سراسر را کشور خریداری کرده است.

البته پاسارگاد رشد قابل قبولی در بخش سایر رشته ها نیز دارد که بخش مناسبی از آن خرید بیمه نامه توسط همین بیمه گذاران عمر در سایر رشته ها است.

در جلسه ای که در سازمان بورس چندی پیش به منظور انتقال شرکت از بازار فرابورس به بورس تشکیل شد چگونگی ارزشمندی سهام بیمه پاسارگاد و حتی ارزش سهام آن که به تنهایی 60 درصد ارزش صنعت بیمه در بورس را تشکیل داده است مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در آن جلسه نیز عنوان شد که پاسارگاد به دلیل ترکیب پرتفو با سایر شرکت ها متفاوت است.


رازپول - در سال گذشته آقای میرسلیم نماینده مجلس ایراداتی را در خصوص افزایش قیمت سهام بیمه پاسارگاد مطرح کرده بود، این موضوع به کجا رسید؟

در پی اظهارات ایشان و تردیدهایی که در بورس به دلیل افزایش قیمت بیمه پاسارگاد به وجود آمد، هیات مدیره در پاسخ به این دغدغه مسئولین، از دو شرکت ارزیابی سهام دعوت و کلیه اطلاعات خود را جهت بررسی در اختیار ایشان قرارداد. در نتیجه بررسی این تیم ها گزارشی تهیه و به وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان مسئول پاسخ گوی  مجلس ارسال شد. همچنین رونوشت این گزارش به رئیس کل بیمه مرکزی و آقای میرسلیم نیز تقدیم شد.


رازپول – بیمه پاسارگاد در سال 1385 با سرمایه پرداخت شده 22 میلیارد تومان شروع به فعالیت کرد و سرمایه شرکت امروز به حدود 2 هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی چیزی حدود 900 برابر رشد، از سوی دیگر اذعان داشتید که 60 درصد پرتفوی بیمه پاسارگاد بیمه های زندگی است. همواره این موضوع مطرح است که منابعی که در افزایش سرمایه بیمه پاسارگاد می نشیند بخشی از منافعش به واسطه ی این پرتفو است. لطفا یک بار برای همیشه به این سوال پاسخ دهید که آیا منافع و منابع بیمه گذاران و سهام داران در بیمه پاسارگاد تفکیک شده است یا خیر؟

شرکت هایی که در بیمه های زندگی فعالند مکلفند برآورد صحیحی از ذخایر بیمه های زندگی داشته و گزارش آن  را در صورت های مالی ارائه دهند. افشای ذخایر در ابتدای سال مالی سبب خواهد شد که شرکت در پایان سال نیز ملزم به ارائه گزارشی در زمینه سود سرمایه گذاری های آن باشد. بر اساس آئین نامه های مصوب شورای عالی بیمه شرکت ها موظفند که نه تنها سود فنی را به بیمه گذاران عمر ارائه دهند بلکه در صورتی که سود سرمایه گذاری ها افزایش یابد 85 درصد آن  متعلق به بیمه گذاران است و آنرا تحت عنوان مشارکت در منافع باید منظور نمایند.


به عنوان مثال سال گذشته بیمه پاسارگاد در پایان سال نرخ بازده منابعی که متعلق به بیمه گذاران بود را محاسبه نموده و تفاوت سود فنی آنان تا 22.5 درصد را تحت عنوان مشارکت در منافع به بیمه گذاران اختصاص داده است. البته کل محاسبات سرمایه گذاری ها در اختیار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقام ناظر نیز قرار گرفته و مورد تأئید بوده است. مشارکت در منافع بیمه گذاران برای سال 1399، مبلغ 213 میلیارد تومان می باشد.


رازپول- چرا در مقایسه با سایر شرکت ها، سود کمتری پرداخت می کنید در حالی که به گفته حضرت عالی بیمه پاسارگاد دارای تجربه و سابقه مطلوبی در فروش بیمه های زندگی بوده و در این بخش تمرکز قابل توجهی دارد . به طور مثال یکی از شرکت های بیمه اخیرا اعلام کرد که 40.93 درصد سود (بیمه ما) به عنوان مشارکت در منافع پرداخت می کند؟

شرکت هایی که به تازگی شروع به عرضه بیمه های زندگی کرده و پرتفوی کوچکی دارند دارای شرایط متفاوتی هستند. از سوی دیگر  40.93 درصد ممکن است کل مبلغ سود سرمایه گذاری باشد( 85درصد مشارکت در منافع بیمه گذار و 15 درصد حق مدیریت). اما عددی که در پاسارگاد اعلام شده سهم بیمه گذار است( 85 درصد مشارکت در منافع بیمه گذار)

از سـوی دیگـر در شرکت هایی که پرتفوی بـزرگی در بیمـه های زنـدگی دارنـد به دلیـل مدیـریـت صحیـح سرمایه گذاری ها اجازه ندارند که با پرتفوی خود ریسک کنند. بنابراین بخش قابل توجهی از پرتفوی در بیمه پاسارگاد در سپرده های بانکی نگه داری می شود . به عبارت دیگر ریسک پذیری در اعداد کوچک قابل جبران است اما در پرتفوی های بزرگ این گونه نیست. بنابراین شرکتی که 60 درصد پرتفویش در بیمه های زندگی است و ذخایر ریاضی اش به 7 هزار میلیارد تومان رسیده است، اجازه ندارد در سرمایه گذاری های پر ریسک مشارکت کند.


رازپول – این مدل مدیریتی شما در بیمه پاسارگاد است یا آئین نامه های بیمه مرکزی چنین مکانیزمی را تحمیل کرده است؟ به عبارت دیگر به نظر حجم ذخایر ریاضی سبب شده بیمه پاسارگاد در سرمایه گذاری ها ریسک گریز باشد؟

آئین نامه سرمایه گذاری های شرکت های بیمه که توسط شورای عالی بیمه تصویب شده است، اجازه سرمایه گذاری سوداگرانه را به شرکت های بیمه نمی دهد و اسم این محدودیت ، ریسک گریزی نیست، بلکه مدیریت صحیح ریسک است. بازار سرمایه در سال 1399 با شرایط بازار در سال 1397 دارای بازده متفاوتی بود و حتی در سال 1397 بازده بازار سرمایه از  سود سپرده های بانکی پایین تر بود و بورس در سال گذشته نیز صعود و افول قابل توجهی داشت.

شرکت بیمه ای که برنامه بلند مدت دارد و 6 میلیون بیمه نامه عمر فروخته نمی تواند بیش از حد ریسک کند. اما شرکت هایی که تعداد کمتری بیمه نامه فروخته اند می توانند در این فضا حرکت کنند .

بیمه پاسارگاد باید پاسخگوی خریداران بیمه های زندگی خود در بلند مدت باشد.


رازپول – به نظر می رسد که سنگین شدن حجم سرمایه گذاری ها در بیمه های زندگی بیمه پاسارگاد را از چابکی در سرمایه گذاری دور کرده است. در حـالی که بیمه پاسـارگاد بخوبی سازمانی برای فروش دارد اما در حطیه سرمایه گذاری ها محتاط عمل می کند. شرایط اقتصادی کشور و نا اطمینانی های محیطی دریافت سودهای بیشتر مشارکت در منافع را برای سرمایه گذاران جذاب کرده و برخی شرکت ها این مشارکت در منافع را پرداخت می کنند در حالی که پاسارگاد در این شرایط به خاطر حجم سرمایه گذاری ها مجبور به احتیاط هر چه بیشتر است و این ممکن است هزینه فرصت های از دست رفته ای را به بیمه گذاران تحمیل کند. در این خصوص چه نظری دارید.

اگر یکی دو مورد از کلمات را اصلاح کنید، این موصوع را قبول دارم. اول اینکه مدیریت یک ذخیره عمده با مدیریت یک ذخیره کوچک متفاوت است. اسم این فرآیند مدیریتی ریسک گریزی نیست.

امـا به لحاظ چابـکی در سرمایه گذاری چنیـن نیسـت. بررسـی صورت های مالـی ما نشـان می دهـد که در سـرمایه گذاری ها عملکرد قابل قبولی داشته ایم.

خـریداری 90 ساختمان در سطـح کشور، اجـرای چندین پروژه 500 میلیارد تومـانی ساختـمانی نمونه ای از سرمایه گذاری هاست.

اما به عنوان یک مدیر مسئولیت پذیر، نمی توان با سرمایه 6 میلیون نفر ریسک سوداگرانه داشت.

ما مطمئناً در اداره این 6 میلیون بیمه نامه تعهد بلند مدت داریم و حرفی می زنیم که سال دیگر نیز بتوانیم به آن تعهد عمل کنیم .

بیمه پاسارگاد می توانست در آخر سال با یک معامله در بورس 3 هزار میلیارد تومان سود به دست آورد و به جای 22.5 درصد 40 درصد مشارکت در منافع بپردازد. اما بیمه گذاری که 40 درصد مشارکت در منافع گرفته است سود پایدار به دست آورد بهتر است یا سود با نوسان؟ بیمه پاسارگاد به بیمه گذاران خود اطمینان می دهد که تلاش خواهد کرد هیچ سالی کمتر از سال قبل سود به بیمه گذاران پرداخت نشود.

بیمه پاسارگاد در 5 سال گذشته هیچ سالی کمتر از سال قبل سـود مشارکت در منافع پرداخت نکرده است. این شیوه ی مدیریتـی پذیرفته شده ما و سهـام دار است و بیمه پاسارگاد شناسـائی بخشی از درآمـدهای خود را به دوره های بعد موکول نموده و معتقد است این به نفع بیمه گذار می باشد.

سهام دار بیمه پاسارگاد نگاه بلند مدت دارد و این درآمدها را به عنوان اندوخته مخفی برای بیمه گذاران محفوظ نگه داشته است. قیمت دارایی های ما به قیمت دفتری است. در حالی که شرکت می تواند از تجدید ارزیابی دارایی ها استفاده کند.

بازرس و حسابرس شرکت، بیمه مرکزی و سازمان بورس ، صورت های مالی شرکت های بیمه را به دقت مورد بررسی قرار می دهند و اساساً اجازه نمی دهند منافع بیمه گذاران با منافع سهام داران مخلوط شود.

از سوی دیگر از مرداد ماه امسال بیمه پاسارگاد از طرحی رونمایی می کند که به بیمه گذاران امکان انتخاب نوع سرمایه گذاری ها را خواهد داد.

به عبارت دیگر هر فردی که بیمه نامه خریداری می کند در چارچوب آیین نامه های بیمه مرکزی می تواند برای سرمایه گذاری منابع حق بیمه خود راهکار سرمایه گذاری به بیمه پاسارگاد ارائه دهد . مثلاً حداکثر 40 درصد منابع در بورس و حداکثر 60 درصد منابع در سپرده های بانکی امکان سرمایه گذاری دارد.

.

  1. میهمان
    پاسخ 17 مرداد 1400 14:41 محمدعلی
    ماشاالله به آقای ضمیری مغز متفکر و قدرتمند بیمه پاسارگاد و کشور 

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود