امروز: شنبه، 5 آذر 1401
05/10 1400

گروه سایبان - مشتریان برای خرید بیمه نامه های بلندمدت زندگی نیاز به ثبات و اطمینان دارند، اما آیا صنعتی که در یک سال 17 مدیرعامل از 32 شرکت موجود تغییر می کنند می تواند این اطمینان را به جامعه القا کند؟ 

 

معصوم ضمیری، مدیرعامل بیمه پاسارگاد در گفت و گویی با رازپول به برخی پرسش ها در خصوص عملکرد این شرکت پاسخ داد. این گفت و گو در دو بخش تنظیم شده که بخش اول آن در ادامه خواهد آمد.بیمه پاسارگاد دارای استراتژی و چشم اندازی است که هر دو برای شرکت دارای اهمیت قابل توجهی است.

این دو منظر را به صورت ساده به نوشته ها و نانوشته ها تعبیر کردم و برنامه ها، عملکرد مالی و گزارش های این شرکت را در نوشته ها جا دادم.


 او در ابتدای سخنان خود در خصوص اقدامات این شرکت بیمه ای می‌گوید: عملکرد بیمه پاسارگاد در 15 سال گذشته بیانگر شیوه ی منحصر به فرد عملکرد و مزیت رقابتی این شرکت است که از عناصری مانند تولید، مدیریت، بنیه مالی، خدمات و ... تشکیل شده است.

در مرحله تدوین استراتژی بیمه پاسارگاد با مفروضاتی معقول درباره مجهولات، تصمیم گرفت به بازارهایی ورود کند که کمتر مورد توجه شرکت های بیمه تا آن زمان بود و از همین منظر به عرصه ی فعالیت در رشته ای پا نهاد که رقابت فشرده ای در آن نبود و به نوعی اقیانوس آبی فعالیت بیمه ای ها یعنی «بیمه های زندگی» بود. این تصمیم استراتژیک از بدو فعالیت در بیمه پاسارگاد پایه گذاری شد.


البته در مرحله اجرای استراتژی ورود به این رشته نیازمند تجهیز و ایجاد زیرساخت هایی مانند تولید یک محصول مناسب ضروری به نظر می رسید، محصولی که به انتظارات جامعه هدف، پاسخ دهد.

از سوی دیگر  این محصول جذاب به زیرساخت های فناوری برای پشتیبانی از عرضه این محصولات نیازمند بود.


پس از طی این دو مرحله با آماده سازی محصول و زیرساخت های تکنیکی، فرآیند مهم عرضه ی محصولات از جمله دیگر اقدامات در این زنجیره ارزش بود.

نگرش و تصمیمات بلندمدت بیمه پاسارگاد از همان بدو تأسیس موجب شد که با تربیت و آموزش صحیح نیروی انسانی و ایجاد انگیزه در شبکه فروش، شرکت استراتژی تدوین شده را اجرا، ارزیابی و کنترل کرده و زمینه توسعه آن را ایجاد کند.


بنابراین پاسارگاد از همان ابتدای کار با توسعه فرهنگی که بر گرفته از استراتژی ها بود یک ساختار سازمانی اثربخش و یک شبکه فروش متخصص را پایه ریزی و زمینه های بازاریابی را در همین مسیر فراهم کرد. به عبارت دیگر اگر استـراتژی ورود به بیمه های زندگی بـدون توجه به تربیـت و آمـوزش و ایجاد انگـیزه در نیـروی انسـانی صـورت می گرفت، این استراتژی قطعاً عقیم مانده بود.


خوب واضح است که اگر استراتژی هایی تدوین شوند ولی هیچ گاه به اجرا در نیاید، حاصل کار مدیریت جز عملی بیهوده نخواهد بود. بنـابراین با سنجـش بازخوردهای به دسـت آمده از برنامه ها، اقدامـات اصلاحـی نیز در دست پی گیری قرار گرفت.


امروز بیمه پاسارگاد در عمر 15 ساله خود تجربه ای 12 ساله در عرصه فروش بیمه های زندگی دارد و در بازار به نوعی افکار را با فروش بیش از 6 میلیون فقره بیمه نامه عمر به خود معطوف کرده است.


این یک مزیت رقابتی است که حاصل انباشت دانش، تجربه های موفق پیشین، سرمایه گذاری صحیح و ... است که مسلما تقلید از آن برای رقبا مشکل خواهد بود هرچند این شرکت در سمینارهایی تجربه خود را در اختیار صنعت بیمه قرار داده است.


متأسفانه در بازار بیمه ای کشور شرکت های بیمه حوصله تحمل این بازه زمانی طولانی مدت را ندارند که البته دارای دلایل مدیریتی، اجتماعی و غیره است.


رازپول-  تفاوت بیمه پاسارگاد را از همین رهگذر می دانید.

تفاوت اساسی بیمه پاسارگاد با سایر رقبا از همین منظر شکل گرفت. بیمه پاسارگاد با برنامه های از پیش تعیین شده و با بکارگیری سه مولفه محصول، زیرساخت و سازمان فروش مشتریان خود را انتخاب کرد.

البته حفظ و نگهداری این شبکه فروش عظیم از هنرهای مدیریتی بیمه پاسارگاد است.


از سوی دیگر ترکیب هیات مدیره شرکت سبب درک شهودی متناسبی از وضعیت بازار شده است، چراکه این ترکیب دارای متخصصان بیمه ای، مالی و اقتصادی است.

شرکت های بیمه ابعاد فعالیت متنوع داشته و نیاز به متخصصین متفاوت دارند. به عبارت دیگر علم و هنر تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه برای تحقق اهداف سازمان ها تنها وابسته به یک تخصص نیست و درک شهودی باید در ترکیب گردانندگان شرکت های بیمه ای باشد.

بنابراین مسیـر زندگی بیمه پاسارگاد با چنین هیات مدیره ای به شیوه تصادفی به اجرا در نیامده، بلکه از طریق برنامه ریزی برای دوره های بلند مدت سپری شده است و در حال حاضر بیمه پاسارگاد دو برنامه 5 ساله را سپری کرده است.


این شرکت با توجه به نتایج به دست آمده از هر دو برنامه اجرا شده در سال 1400 سومین برنامه پنج ساله خود را طی می کند و با الگوگیری و ارزیابی از دو برنامه پیشین تلاش دارد، ضمن پیش بینی و سازگاری با نا اطمینانی های محیطی و تطبیق با شرایط،  وضع خود را بیش از پیش بهبود بخشد.


رازپول –شرکت ها با دید برنامه محوری آغاز می کنند و در نقطه شروع خود یک برنامه کسب و کاری را به بیمه مرکزی ارائه می کنند اما نکته قابل تامل فاصله شرکت های بیمه با برنامه کسب و کاری ارائه شده در عمل است و تاکنون نیز دیده نشده که مقام ناظر از شرکتی بابت فاصله ی بین برنامه و عملکرد گلایه ای داشته باشد.

تأسیس شرکت ها با ارائه یک برنامه کسب و کاری 5 ساله به بیمه مرکزی است و برخی شرکت ها مدل های کسب و کاری را فقط برای اخذ مجوز نوشته و ارائه می دهند و پس از طی فرآیند مجوز، برنامه خود را اجرا می کنند.


هر چند که فرآیند تاسیس شرکت ها طولانی است و با توجه به شرایط و نااطمینانی های محیطی احتمالا نیاز به تغییر ، وجود دارد که در این صورت باید ضمن طی مسیر صحیح، شرکت مقام ناظر را نیز مطلع نماید.


اما به یقین می توان گفت که برنامه کسب و کاری ارائه شده از سوی موسسین بیمه پاسارگاد به بیمه مرکزی صرفا به منظور دریافت مجوز نبوده است و مقایسه برنامه تدوین شده و عملکرد شرکت در آن مقطع موید و مبین این نگرش است.


اصولا برنامه محور بودن نیازمند مدیریت بلند مدت است، اما صنعتی که بنا بر گزارشات رسمی در یک بازه زمانی کوتاه حدود یکسال، دارای تغییر مدیریتی در 17 شرکت بیمه ای از 32 شرکت فعال است، نمی تواند برنامه ریزی بلند مدت مدیریتی داشته باشد.


افرادی که به عنوان مدیر به سازمان ها می پیوندند باید امنیت و ثبات شغلی داشته باشند تا بتوانند برای شرکت برنامه ریزی کنند.

در این میان محور مدیریتی و سهام داری بیمه پاسارگاد و ترکیب هیات مدیره آن در این سال ها تغییر نکرده است و تدوین برنامه های بلندمدت و اجرای آن سبب شده، از جایی که قرار داشت به جایی که برنامه دارد برسد.


از سوی دیگر در برخی شرکت های بیمه ثبات مدیریتی و سهام داری دیده نمیشود و رفت و آمدهای مدیریتی سبب اجرای برنامه های متفاوت و متعددی شده است، در این شرایط باید خود را به جای مخاطبان شرکت قرار داد. آیا آنها می توانند اعتماد بلند مدت به این شرکت ها داشته باشند؟ آیا مدیران در پایان تعهدات بلندمدت بیمه های زندگی در شرکت حضور خواهند داشت تا به وعده ها عمل کنند؟ بنابراین تحلیل عدم رشد بیمه های زندگی در کشور به چنین مولفه هائی وابسته است و خریداران باید از آینده اطمینان داشته باشند.

مسلماً با ارائه چنین اطمینان هایی به بازار، مشتریان به سمت شرکت های بیمه خواهند آمد.


خاطرم هست در زمانی که برخی مؤسسات اعتباری و بانک ها در ایفای تعهدات خود با مشکل مواجه شدند، برخی از بیمه گذاران این شرکت برای بازخرید بیمه نامه ها به ما مراجعه داشتند و بیمه پاسارگاد سعی کرد در اسرع وقت درخواست ها را رسیدگی کند، اما در رفت و برگشت این بازخریدی ها برخی هم منصرف شدند چراکه کارآمدی سیستم را از نزدیک مشاهده کردند. بنابراین مردم حق دارند امتحان کنند در جامعه ای که تردید در ایفای تعهدات وجود دارد. چگونه می شود به یک شرکت بیمه اعتماد کرد.


در برخی از هلدینگ های اقتصادی شرکت های بیمه بخشی از زنجیره و پازل هستند و اما در برخی گروه های دیگر آمادگی فروش و عرضه شرکت ها وجود دارد و در این شرایط مردم چگونه باید به تفکر حاکم بر سیستم اعتماد کنند؟


مردم آگاهی پیدا کرده اند و وقایع حاکم بر شرکت های بیمه بر اعتماد و اطمینان و آینده آنها تاثیر دارد، بنابراین بازار آگاه است و ما در صنعت باید نسبت به اصلاح باورها اقدام کنیم.

نمونه بیمه پاسارگاد این فرضیه را اثبات کرد و سهم بالای بیمه های زندگی متناسب با استانداردهای جهانی در پرتفـوی این شرکت حاوی این پیـام مهم است که چنین برنامـه هایی قابلیت اجـرا دارد. 


بنابـراین پاسارگاد کار خارق العاده ای انجام نداده و هر شرکتی با انجام برنامه هائی که گفته شد می تواند نتایج مشابه را به دست آورد.


رازپول - بیمه پاسارگاد در حال حاضر در کجا قرار دارد؟

امروز دیگر اجزای تشکیل دهنده بیمه پاسارگاد روشن و واضح است. این شرکت مشتریان خود را مراقبت می کند. محصولات و خدماتش شکل گرفته و تکامل یافته. به بازارها و فن آوری اشراف دارد. بقا، رشد و سودآوری به شکل معقولی در شرکت پایه ریزی شده. فلسفه و اولویت های اخلاقی روشن است و ویژگی متمایز خود را یافته است.


بیمه پاسارگاد با گذشت 15 سال از عمر فعالیت ها، در تحلیل محیط داخلی به نقاط قوت و ضعف خود آگاه است.


این شرکت در همه این سال ها در سایه یک تیم مدیریتی متخصص راهبری شده و امروزه ضرورت تربیت یک نسل متخصص دیگر به عنوان یک قلم دارایی ارزشمند برای آینده شرکت احساس می شود. در این مسیر آئین نامه حاکمیت شرکتی اجرا و هیات مدیره و هیات عامل با نگرش و تفکر های مکمل انتخاب شده است.


هیات عامل شرکت امروز یک گروه جوان متخصص و هیات مدیره یک گروه متفکر با تجربه و برنامه ریز است و این دو گروه بخوبی در کنار یکدیگر کار می کنند . مدیرعامل نیز به عنوان واسط این دو گروه روابط متقابلی ایجاد کرده و نه تنها گروه اجرایی را راهبری، بلکه تصمیمات را برای طرح در هیات مدیره آماده سازی می کند.


هنر مدیریت ایجاد تعادل بین نگرش های هم سویی است که به شیوه های متفاوت مطرح می شود.

بیمه پاسارگاد در نقطه ای قرار دارد که باید پوست اندازی کند و این نگرش را نه تنها پنهان نکرده بلکه به صورتی شفاف در برنامه های آتی مطرح نموده است.


پایان بخش اول

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود