امروز: چهارشنبه، 19 بهمن 1401
05/9 1400

 

فریدون صفرخانلو کارشناس ارشد صنعت بیمه-  با نگاهی به عملکرد ضعیف برخی از شرکت های بیمه وخوش اقبالی آنان درسال گذشته که ناشی ازنوسانات ارزش سهام وتسعیر ارز بود پرداخته و علت آن را عدم آشنایی و فقدان به کارگیری حسابداری مدیریتی دانسته است.


 با بررسی اجمالی مجامع عمومی و صورت های مالی سال گذشته و مصاحبه به عمل آمده توسط مدیران ارشد برخی از شرکت های بیمه کاملا مشهود است که تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی در این شرکت ها به درستی تبیین نشده است وحتی تعدادی با حسابداری و مدیریت های حسابرسی داخلی و بازرسی وشکایات یکسان می دانند.


 حسابداری مدیریت می تواند درطی سال مالی تمام امور شرکت های بیمه را مورد سنجش قرار داده وبه کاهش سوء جریانات درفعالیت شرکت های بیمه ازقبیل رعایت قوانین و مقررات و مصوبات شورای عالی بیمه  و بورس اوراق بهادار، نحوه صحیح صدور بیمه نامه و پرداخت مناسب وبه موقع خسارت ها، وصول مطالبات، جلوگیری ازجابه جایی پرتفوی مستقیم به غیرمستقیم  قبل ازتهیه گزارشات سالیانه وارائه آن به حسابرس وبازرس قانونی ومجامع عمومی پبشگیری کند و ترس وذهنیت مدیران را از شفاف سازی وترس از رسانه ای شدن وورود سازمان های نظارتی مانند بیمه مرکزی ج.ا.ا  و بازرسی کل کشور را برطرف کند.

از سوی دیگر با مدیریت صحیح  وبه کمک حسابداری مدیریت به ارتقا و رشد نیازهای داخلی عملکرد شرکت های بیمه کمک می کند.


 فرایندهای مدیریتی و حسابداری شرکت های بیمه  با توجه به قوانین وضع شده متفاوت ازسایر شرکت ها است وتفاوت اساسی با سایرصنایع و شرکت ها داردکه ازمهمترین آنان می توان به تفاوت شروع تعهد با پذیرفتن ریسک ونحوه اخذ حق بیمه وسرمایه گذاری در شرکت های بیمه اشاره کرد. به گفته وی تفاوت اساسی در حسابداری مدیریتی و حسابداری مالی وجود دارد، در حسابداری مدیریتی نگاه به آینده است و در حسابداری مالی نگاه به گذشته است.


از دیگر تفاوت‌ها که بین دو حسابداری مدیریت و حسابداری مالی عنوان می‌شود، نحوه گزارش گیری و گزارش‌دهی این دو حسابداری است و این بدین معنی است که حسابداری مدیریتی علاوه بر این که با استفاده ازداده هایی که هر روز از طریق حسابداری مالی برمبنای واحد پولی به دست می‌آورد مسائل کمبود نقدینگی و بودجه و ضرر و زیان ها را مورد تجزیه وتحلیل قرارداده و می تواند مشکلات شبکه فروش وکارکنان وبیمه گذاران  را نیربررسی وآسیب شناسی کرده و در جهت رفع این موارد برنامه های مفیدی ارائه دهد و اهدافی را هم در این مسیر تعیین کند که موجب رضایت مندی کلیه ذینفعان ازجمله بیمه گذاران ، کارکنان و نمایندگان فروش و نهایتا افزایش ثروت سهامداران آن شرکت بشود.


حسابداری مالی معمولاً گزارش های خود را در یک بازه زمانی به خصوص ارائه می دهد که این گزارش‌هابیشترجهت  افراد خارج ازشرکت بیمه از جمله بیمه مرکزی ج.ا.ا و سرمایه گذاران و موسسات مالی با الزامات قانونی تهیه می گردد ولی گزارش هایی که توسط حسابداری مدیریت تهیه  می شود در داخل شرکت ومدیران قابل استفاده است ، در حسابداری مالی اعدادی که  ارائه می شود کاملا واقعی است و بر اساس اسناد و مدارکی است که در اختیار قرار گرفته  ومربوط به وقایع اتفاق افتاده است.


 حسابداری مدیریتی علاوه بر این که  بسیاری از جنبه‌های حسابداری مانند قیمت تمام شده و ترکیب پرتفوی مناسب وپیش بینی درامد و هزینه‌ها و سایر تجزیه و تحلیل‌های مالی را در بر می‌گیرد می تواند با بررسی کلیه جوانب جزیی و کلی هر بخش ازشرکت بیمه پرداخته و برای تصمیم گیری و هدف گذاری های آینده از جمله نیازها و انتظارات مدیران تاثیرگذار باشند.


لذا به قطع یقین می توان گفت که  چنانچه مدیران شرکت های بیمه  از هردوی این حسابداری برای محیط فعالیت خود استفاده کنند، نتایج مناسبی را به دست خواهند آورند که هر کدام از آنها می تواند در رشد و بهبود کار شرکت‌شان تاثیرگذار باشد.


حسابداری مالی و حسابداری مدیریت هر دو ابزار مهمی برای شرکت های بیمه هستند، اما اهداف متفاوتی دارند مخاطبان حسابداری مدیریتی و مالی مختلف است، صاحبان سهام  معمولا در فعالیت های روزمره شرکت های بیمه دخیل نیستند، اما در مورد سرمایه گذاری خود نگران هستند، حسابداری مدیریت می تواندبه بررسی علل کاهش سهم بازار و کمبود نقدینگی  و عدم وصول یا تاخیر در وصول مطالبات ، سرمایه گذاری نامناسب ذخایر وحقوق صاحبان سهام ، عدم رعایت قوانین وایین نامه های مصوب شورای عالی بیمه ، بی انگیزی کارکنان و عدم توجه به شبکه فروش نمایندگان وکارگزاران در همکاری با آن شرکت بیمه  پرداخته و به هئیت مدیره و مدیران ارشد آن شرکت بیمه یاری رسانده ونیاز به اطلاعات سریع برای تصمیم گیری در مورد وضعبت بازار وعملکرد روزانه را برطرف نماید.


هدف حسابداری مالی تهیه اطلاعات از نظر مالی و نتایج عملیات و جریان وجه نقد می باشد در صورتی که هدف از حسابداری مدیریتی، تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیریت برای برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری می باشد.

نوع گزارش گیری در حسابداری مالی محدود به صورتهای مالی اساسی است اما در حسابداری مدیریت بسته به نیاز مدیریتی است.


محتوای گزارش در حسابداری مالی گذشته نما و واقعی، ولیکن در حسابداری مدیریتی آینده نگر و برآوردی می باشد آینده نگری و تصمیماتی که برآینده شرکت بیمه تاثیر گذار خواهد بود.


حسابداری مالی با تخصص های دیگر ارتباطی ندارند، ولیکن حسابداری مدیریتی با رشته های دیگری همچون رشته های مدیریت ، حسابداری ، مالی، حقوق ، تحقیق در عملیات، آمار و ریاضی  وبازاریابی و... ارتباط دارد لذا افرادی باید به کارگمارده شوند که ازدانش لازم برخوردار باشند ودرنگاه کلی گفتند که حسابداری مالی به‌ طور کلی درباره انچه که اتفاق افتاده گفتگو می‌نماید و به عنوان نتیجه نهایی است ولی حسابداری مدیریتی ضمن در نظر گرفتن نیازهای شرکت بیمه  به وقایعی که در حول و حوش آن شرکت و رقبای ان اتفاق می افتد می‌پردازد و ازطریق تجزیه وتحلیل داده‌ها و براوردها نقاط ضعف وقوت که می تواند در شرکت بیمه پدیدار گردد بررسی واین اطلاعات و داده ها و گزارشات را به مدیران ارشد شرکت بیمه ارائه تا آنان را قادر سازدقبل از وقوع  اتفاقات و حتی وقایع اتفاق افتاده را با اهداف و بودجه پیش بینی شده مقایسه نموده و با انالیز داده‌ها و وارینسها اختلاف بدست آمده را بازبینی کرده و تصمیمات مقتضی و راهبردی جهت تصحیح آن در شرکت بیمه اتخاذ نمایند.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود