امروز: شنبه، 15 بهمن 1401
04/26 1400

گروه سایبان- با برگزاری مجمع بیمه سرمد از ساعت 9 صبح تا 17 بعد از ظهر رکورد برگزاری مجامع تیرماه از سوی این شرکت بیمه ای شکسته شده است.
 
 
در این جلسه بندهای 9 و 10 گزارش حسابرس مورد بررسی و تبادل نظر طولانی میان هیات مدیره و نمایندگان حاضر از سوی سهام دار ، مدیران شرکت و نمایندگان نهادهای نظارتی قرار گرفت.

در بند 9 آمده است: روابط عمومي بيمه مرکزي طبق اعلاميه اظهار نموده مصداق عيني و قابل اتکايي براي اثبات برخي از تخلفات اعلام شده در مطالب برخي از رسانه‏ها درخصوص اين شرکت وجود ندارد اما برخي از تخلفات در اين شرکت اتفاق افتاده که گزارش آن بصورت مفصل تهيه شده و بطور معمول در کميته ارزيابي عملکرد مديران کليدي شرکت در بيمه مرکزي بررسي خواهد شد که تاکنون نتايج آن اعلام نشده است.

در بند 10 نیز آمده است: معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-52 صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است . مضافا  نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

نمایندگان سهام داران به استناد بند 27 اساسنامه خواستار تنفس مجمع شده اند. در این بند آمده است که هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیات رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دوهفته باشد تعیین کند، تمدید جلسه مستلزم دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.
مجمع امروز دستورات جلسه ذیل را در دستور کار داشته است:
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
اتخاذ تصميم درخصوص تقسيم سود
در این جلسه نماینده بیمه مرکزی اذعان داشت که گزارش بیمه مرکزی در خصوص اقدامات و عملکرد بیمه سرمد تهیه و به وزارت اقتصاد و سهام دارعمده ارسال شده است.

اما ظاهرا سهام دار مایل است که اطلاعات بیشتری از عملکرد شرکت داشته باشد و یک سازمان حسابرسی(فاطر) را برای بررسی های بیشتر انتخاب کرده است. سهام دار به این دلیل که ممکن است گزارشات تهیه شده بیمه مرکزی از عملکرد سرمد و گزارش جدید اثر سود و زیانی داشته باشد با تصویب صورت های مالی، پاداش هیات مدیره و تقسیم سود مخالفت کرده است تا بررسی های بیشتری را در مورد آنها داشته باشد، اما ظاهرا سایر موارد مطرح در دستور جلسه تائید شده است.

 این موارد در حالی مطرح می شود که بیمه مرکزی خود ناظر بر صنعت بیمه است و از اختیارات لازم و قانونی برای حل اختلافات میان سهام داران، هیات مدیره و دیگر موارد تخلف برخوردار است. آئین نامه های نظارتی شورای عالی بیمه حتی اجازه برکناری و عزل مدیران را نیز به بیمه مرکزی اعطا کرده است.

از سوی دیگر نماینده سازمان بورس نیز در جلسه حاضر بوده است و علی رغم حضور نمایندگان دو قطب نظارتی کشور وفاق لازم در جلسه ایجاد نشده است و تقاضای سهام دار عمده برای تنفس مجمع به تصویب رسیده. 

به نظر میرسد که بسته بودن نماد این شرکت بیمه ای در بورس و حاشیه های ایجاد شده برای برند بیمه سرمد از عواقب اتفاقات اخیر است.
با این وجود مجمع با تنفس دو هفته ای به پایان رسیده است.

آیین نامه حاکمیت شرکتی به تازگی ضوابطی را برای انتخاب نمایندگان سهام داران در هیات مدیره ایجاد کرده است. ضوابط مندرج در این آیین نامه اجازه ی تغییرات ناگهانی اعضای هیات مدیره را نمی دهد. بنابراین به نظر می رسد که حواشی داخلی بیمه سرمد تا ماه های آینده ادامه یابد.
اما حواشی امروز بیمه سرمد ابعاد تازه ای از عبور از آیین نامه های نظارتی را روشن کرد.


درجلسه پیش مجمع این شرکت معاون بانک صادرات شرکت کرده بود و جلسه امروز مجمع نیز متاثر از اظهارات نماینده سهامدار عمده بود.
 این در حالی است که مستقیمابانک در لیست سهامداران قرار ندارد اما به نظر می رسد برای حدود ۶۵ درصد سهام توان اظهار نظر دارد. 
 تماس های خبرنگار ما در خصوص دریافت نظر نهاد ناظر در خصوص رویدادهای این شرکت و مجمع آن بی پاسخ ماند..

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود