امروز: سه شنبه، 5 مهر 1401
04/14 1400

 گروه سایبان - حفظ توازن و مدیریت پرتفو یکی از حساس ترین مفاهیم پایه ای در مدیریت بنگاهداری بیمه کارآفرین است.

محمد حیدری، مدیرعامل بیمه کارآفرین با بیان اینکه شرکت سال ها در حوزه بیمه های عمر فعالیت داشته و 50 درصد پرتفوی در رشته عمر باقی خواهد ماند، گفت: حفظ توازن و مدیریت پرتفو یکی از حساس ترین مفاهیم پایه ای در مدیریت بنگاهداری شرکت های بیمه است تا جایی که در سال های اخیر عدم توازن در آن سبب آسیب های جدی به صنعت بیمه شده و بعضا بیمه مرکزی، صندوق خسارت های بدنی و ... را نیز درگیر خود کرده است.


وی با اشاره به ایتکه انتخاب ترکیب پرتفو به شرایط و توانمندی های داخلی شرکت، شرایط صنعت و شرایط اقتصادی بازار نیز وابسته است، گفت: 50 درصد باقیمانده پرتفوی به استثنای رشته مسئولیت جانی که بیمه کارآفرین با تحلیل و ریزبینی لازم در آن حرکت می کند، متناسب طرح ریزی شده است و شرکت در سال های اخیر تلاش کرده است مابقی سبد پرتفوی خود را با انتخاب ریسک های دقیق و صحیحی در رشته های انرژی، کشتی، اتومبیل و درمان تنظیم کند. به گفته وی هرچند که ارزش تمامی پرتفوها برابر نیست و برخی نسبت به دیگری ارجحیت دارد اما تلاش می شود که بهترین ترکیب پرتفوی را که دارای بازدهی و ریسک نامطلوب حداقل برای سهام داران باشد ایجاد کنیم.


حیدری بیمه درمان تکمیلی خانواده را که می تواند در کنار رشته عمر سبب تکمیل سبد محصولات بیمه کارآفرین شود از محصولات موفق این شرکت دانست و اضافه کرد: در دوره فعلی کارآفرین راهبردهای «رشد» را در مدیریت پرتفو دنبال نمی کند و این شرکت تلاش دارد با اندازه گیری صحیح ریسک ها و افزایش توانایی در اتخاد تصمیم های صحیح پرتفوی ای سالم و با کیفیت را ایجاد کند.


وی با بیان اینکه استفاده از نظریه های فرامدرن مالی به حوزه ریسک های نامطلوب و ارزش در معرض ریسک توجه فراوان دارد اضافه کرد که بیمه کارآفرین نیز تلاش دارد که در نگهداری پرتفوی خود از نظریه فرامدرن استفاده کرده و توجه به ریسک نامطلوب را در اولویت استراتژی های خود قرار دهد.


به نظر می رسد که این رفتار ریزبینانه مالی بیمه کارآفرین را از منظر دیگری نیز می توان مورد بررسی قرارداد. در علم فیزیک مالی نظریه ای وجود دارد که توسط  ستاره شناسی به نام «آزبورن» مطرح شده است. بر مبنای دیدگاه او اعداد مربوط به قیمت سهام درست مانند مجموعه ای از ذرات بودند که به شکلی تصادفی در مایعی در حرکتند و به هیچ عنوان توزیع نرمال ندارند.بر همین اساس و با توجه به الهام از این تئوری به راحتی می توان ادعا کرد که توجه به ریسک های نامطلوب از طریق محاسبه نیم انحراف معیار مهمترین وجه تمایز این شرکت در مدیریت ریسک است.


مدیرعامل بیمه کارآفرین با اشاره به اینکه با دقت در انتخاب ها تلاش داریم که نرخ متناسب بازده را برای سهام داران ایجاد کنیم اضافه کرد که در قدم دوم کنترل نسبت خسارت یکی از دستاوردهای حرکت اول بود.

کنترل هزینه ها و متناسب سازی پرتفو با تعداد کارمندان و رسیدن به شاخص سرانه حق بیمه به ازای هر کارمند به 3 میلیارد تومان از دیگر رویکردهای مدیریتی بود که حیدری به آن اشاره کرد.


به نظر می رسد که حیدری به تئوری های محدودیت منابع اشراف دارد و  با توجه به اینکه ریسک های غیر مالی محرک ریسک های مالی اند بنابراین ضرورت استراتژی های مدیریت پرتفوی فرا مدرن را درک کرده و با مدیریت ریسک های نامطلوب در نظر دارد ارزش حقوق صاحبان سهام را به شکلی پایدار ارتقا دهد که در نهایت نه تنها هزینه های این استراتژی به حداقل برسد بلکه ثروت صاحبین سهام به شکلی پایدار به حداکثر نزدیک شود.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود