امروز: یکشنبه، 10 مهر 1401
03/24 1400

 

گروه سایبان - «جایگاه یابی» مناسب در فضای کسب و کار صنعت، بیمه پاسارگاد را به سرمایه ی 2 هزار میلیارد تومانی رساند.

 

اطلاعیه اخیر بیمه پارسارگاد در خصوص افزایش سرمایه این شرکت به 2 هزار میلیارد تومان از محل از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها این پرسش را ایجاد می کند که در فضای کسب و کار رقابتی و محیط متلاطم اقتصادی یک شرکت بیمه ای چگونه توانست به 2 هزار میلیارد تومان سرمایه دست پیدا کند.


واقعیت این است که بسیاری از شرکت های بیمه با توجه به شرایط متورم اقتصادی مصوبات هیات مدیره و مجامع خود را در خصوص افزایش سرمایه اطلاع رسانی کرده اند اما بخش قابل توجهی از این گزارشات توجیهی بر محور افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها متمرکز است.

به عبارت دیگر در فضای رقابتی فشرده در صنعت کمتر شرکتی بوده است که بتواند از محل عملکرد و درآمدهای خود سرمایه را افزایش دهد.


بیمه پاسارگاد نیز برای منابع، مشتریان، درآمد فروش و سود در سال های جاری با سایر همتایان خود به رقابت پرداخته است، اما دلیل اینکه این شرکت بیمه ای توانسته است امروز از محل سود انباشته سرمایه خود را افزایش دهد «جایگاه یابی» مطلوب در فضای کسب و کار است. 


هرچند که عدم تفکیک کامل حساب ها و موضوع ذخایر در شرکت هایی مانند پاسارگاد که سهم قابل توجهی از پرتفوی خود را در بیمه های زندگی دارند قابل بحث است، اما ثبات و همگرایی و همراستایی استراتژی سبب شده بیمه پاسارگاد در جایگاه فعلی امروز بایستد.


الگوهای ذهنی مدیران یکی از الزامات اساسی در جایگاه یابی و یا تعریف کسب و کار است و به نظر می رسد که ایجاد قابلیت ها و شایستگی های منحصر به فرد در حوزه بیمه های زندگی سبب مزیت رقابتی مطلوبی شده است .


واقعیت این است که بیمه در کشور به صنعتی بالغ تبدیل شده است و شرکت ها در صنایع بالغ آزادی عمل کمتری را در اختیار دارند تا جایی که استراتژی ها و اشتباهات یکی از شرکت ها تاثیر به سزایی بر کل صنعت دارد.


از همین رو است که با توجه به حذف تعرفه ها در سال های اخیر هرچند که به نظر می رسد آزادی عمل بیشتری به دست آمده اما جنگ نرخ ها در بین شرکت های بیمه سبب کاهش حاشیه سود شده در سال های اخیر و بعضا زیان انباشته در برخی شرکت های دیگر شده است. اما آیا صنعت و عملکرد پایین یا بالای آن مهمترین متغیر تاثیرگذار بر عملکرد شرکت های بیمه است؟ عملکرد امروز بیمه پاسارگاد در مقایسه با سایر شرکت ها پاسخ این پرسش را منفی می کند.


گزارشات این شرکت اذعان دارد در چنین فضایی پاسارگاد با جایگاه یابی و موقعیت سنجی مناسب از اقیانوس قرمز  رقابت ها فرار کرده است.


این در حالی است که با افزایش تعداد بازیگران و مجوزهای جدید شورای عالی بیمه فضای رقابتی شرکت های بیمه فشرده تر نیز خواهد شد. روند صنعت در سال های اخیر نیز گواهی بر این مسئله است . مدیران عامل شرکت های بیمه همواره از وجود نرخ های غیرفنی در شرکت های بیمه سخن گفته اند.


اما در چنین فضایی که رقابت فشرده شده راهکار پاسارگاد اکتساب ظرفیت قبولی نگهداری ریسک بوده است و در گروه شرکتهای مجاز به قبولی اتکایی است. افزایش سرمایه پیش رو نیز وضعیت توانگری و قبولی ریسک را ارتقا خواهد داد تا بیمه پاسارگاد بتواند پیشگام در این مزیت رقابتی باشد.


در ادامه صورت جلسه هیات مدیره این شرکت را مشاهده می کند که افزایش سرمایه 100 درصدی را به تصویب رسانده است.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود