امروز: سه شنبه، 5 مهر 1401
03/12 1400

 گروه سایبان - بانک مرکزی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی را به روز کرد.بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را به‌روزرسانی و منتشر کرد.

به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، فهرست‌های انتشار یافته حاوی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی طی بازه زمانی 21 فروردین ماه 1397 تا تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1400 است.

گفتنی است این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده‌اند.
گزارش دریافت کنندگان ارز 4200 به منظور واردات کالا و خدمات

نام متقاضی

مبلغ ارزی

ارز

بیمه البرز

1101.59

يورو

بیمه البرز

18604.76

يورو

بیمه البرز

50000.00

يورو

بیمه ایران

139894.72

يورو

بیمه ایران

400000.00

يورو

بیمه ایران

300000.00

يورو

بیمه ایران

367370.91

يورو

بیمه پارسیان

62997.47

يورو

بیمه پارسیان

755.56

يورو

بیمه پارسیان

1277.63

يورو

بیمه پارسیان

591.58

يورو

بیمه پارسیان

10311.22

يورو

بیمه پارسیان

16776.08

يورو

بیمه پارسیان

6410.60

يورو

بیمه پارسیان

5128.48

يورو

بیمه پارسیان

115961.25

يورو

بیمه رازی

65114.00

يورو

بیمه رازی

181430.00

يورو

بیمه سامان

374289.50

يورو

بیمه سامان

200000.00

يورو

بیمه سامان

105000.00

يورو

بیمه سامان

36000.00

يورو

بیمه سامان

179153.25

يورو

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی

306667.33

يورو

بیمه کارافرین

4681.00

يورو

بیمه کارافرین

49000.00

يورو

بیمه کارافرین

280000.00

يورو

بیمه کارافرین

133000.00

يورو


گزارش دریافت کنندگان حقوقی ارز نیما

نام متقاضی
معادل یورویی

    بیمه اتکایی امین
7216.4100

بیمه اتکایی امین
20425.8665

بیمه اتکایی امین
56069.0180

بیمه اتکایی امین
81825.9550

بیمه اتکایی امین
32184.1299

بیمه اتکایی امین
54762.7450

بیمه اتکایی امین
16029.5461

بیمه پاسارگاد
26498.4075

بیمه رازی
31653.3300

بیمه رازی
801.1000

بیمه رازی
5017.1514

بیمه رازی
5991.3000

بیمه رازی
7209.0700

بیمه رازی
38485.8300

بیمه رازی
1935.6047

بیمه سامان
791643.5293

بیمه سامان
68867.7469

بیمه سامان
261141.3329

بیمه سامان
200147.3253

بیمه سامان
197954.4771

بیمه سامان
75773.2809

بیمه سامان
398975.5801

بیمه سامان
200804.8158

بیمه سامان
200082.5452

بیمه سامان
388602.8191

بیمه سامان
112802.7945

بیمه سامان
187032.0703

بیمه سامان
200000.0000

بیمه سامان
36400.0000

بیمه سامان
36400.0000

بیمه سامان
37800.0000

بیمه سامان
260841.9134

بیمه سامان
202387.1831

بیمه سامان
201230.4240

بیمه سامان
84864.0503

بیمه سامان
84864.0503

بیمه سامان
79872.0474

بیمه سامان
89856.0533

بیمه سامان
89856.0533

بیمه سامان
58022.8909

بیمه سامان
90938.9767

بیمه سامان
90035.5204

بیمه سامان
200000.0000

بیمه سینا
108933.5200

بیمه سینا
113134.0500

بیمه سینا
52536.8400

بیمه سینا
9.0000

بیمه سینا
4034.3400

بیمه سینا
1102.2600

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
10137.1900

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
38343.9400

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
43584.9600

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
47153.1400

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
4540.7700

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
33934.6200

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
9452.8900

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
9639.3300

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
115661.3400

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
7512.3000

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
11293.6600

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
11495.9300

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
12057.0200

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
27681.2800

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1046.1800

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
28179.0000

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
32642.6533

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
141914.5151

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
72593.9191

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
96316.6750

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
10290.6124

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
211218.4711

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
38431.8051

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
10160.4203

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
139145.7712

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
21342.8056

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
27836.6800

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
3342660.4196

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
71869.6300

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود