امروز: یکشنبه، 10 مهر 1401
03/8 1400

گروه سایبان - معاونت طرح و توسعه و عضو هیات عامل بیمه مرکزی می گوید : درچند انتصاب اخیر بیمه ایران نظر مشورتی بیمه مرکزی اخذ شده است.


یکی از اتاق های کلاب هاوس در روزهای اخیر به موضوع آیین نامه 90 و موضوعات حول محور این آیین نامه اختصاص داشت و با حضور اعضای هیات عامل بیمه مرکزی و چندی از مدیران عامل و مدیران میانی شرکت های بیمه برگزار شد.

رحیم مصدق معاونت طرح و توسعه و عضو هیات عامل بیمه مرکزی در این گفت و گو در کلاب هاوس به دو پرسش راز پول پاسخ داد.

پرسش اول رازپول این بود که برخی این انتقاد را  وارد می دانند که علی رغم وجود آیین نامه 90 برای احراز صلاحیت مدیران کلیدی شرکت های بیمه هیچ آیین نامه ای برای احراز صلاحیت ارکان اجرایی نهاد ناظر وجود ندارد. احکام مدیران بیمه مرکزی طبق چه ضوابطی صادر می شود؟

مصدق در پاسخ به این پرسش گفت : بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی هیات عامل به تائید هیات وزیران می رسد واخذ  این حکم از بالاترین ارکان دولتی به منزله تائید این صلاحیت ها است. از طرفی احکام سایر ارکان نیز به هیات عامل تنفیذ شده و از جانب این افراد انشا می شود که در نهایت تائیدی بر انتصاب هاست.

پرسش دوم رازپول از مصدق این بود که در دولت دهم نیز احکام هیات عامل وقت بیمه مرکزی از سوی هیات دولت صادر شد و آنها نیز به تبع احکام ارکان پایین دستی را صادر کردند. اما آنچه شاهد بودیم اینکه در دولت یازدهم و پس از استقرار محمد ابراهیم امین به عنوان رئیس کل در بیمه مرکزی موضوع تعهدات بیمه توسعه و عدم توانایی در پاسخ گویی به این تعهدات که از گذشته انباشت شده بود به وجود آمد .


 اما در مورد بیمه توسعه و عملکرد هیات عامل وقت دو فرضیه وجود دارد؛ اول اینکه نهاد ناظر متوجه وخاومت اوضاع بیمه توسعه بود اما در رسیدگی ها اهمال کرد.

فرضیه دوم این است که نهادناظر به دلیل نارسایی های دانشی،تجربی و اطلاعاتی موجود در بدنه مدیریتی برای  کنترل های صحیح و به موقع و دقیق، از موضوع مطلع نشد و ورود دیرهنگامی به مسئله داشت.


بنابراین فرضیه اول در حوزه رسیدگی مراجع قانونی ذی صلاح است و رازپول بناندارد به آن ورود کرده و یا حکمی صادر کند.

اما در خصوص فرضیه دوم می توان استنباط کرد که موضوع به نحوه نظارت و مدیریت افراد در نهاد ناظر مرتبط است و اساسا از همین رو است که به نظر می رسد بیمه مرکزی نیز به دستورالعملی در زمینه احراز صلاحیت افراد کلیدی در بدنه خود نیاز دارد.


مصدق در پاسخ به این فرضیه ها اذعان کرد که در قانون راهکارهایی به وجود آمده که موضوع بیمه توسعه تکرار نشود.

اما رازپول باید اضافه کند که این راهکارها مربوط به شرکت های بیمه است و ارکان بالادستی هیچگاه راهکاری برای جلوگیری از بروز تکرار این خطا در بدنه نهاد ناظر را اطلاع رسانی نکردند.

بعد از گذشت سال ها  از موضوع بیمه توسعه و آسیب بسیار زیان دیدگان این شرکت بیمه ای و بار سنگین ایفای تعهدات که به دولت تحمیل شد این پرسش هنوز پابرجاست که در خصوص مشکلات این شرکت نقش ارکان اجرایی نهاد نظارت وقت چه بود و آیا  اهمالی در آن زمان وجود داشت و یا خیر؟


ادامه این گفت و گو با مصدق به پرسش دیگری در مورد آیین نامه 90 اختصاص داشت.


وی در پاسخ به پرسش دیگر رازپول در خصوص اینکه طبق اساسنامه بیمه ایران به عنوان شرکتی که بیش از 30 درصد بازار را در اختیار دارد در سازکارهای انتصاب مدیرعاملش بیمه مرکزی دارای نقش چندان پررنگی نیست که او پاسخ داد: بیمه مرکزی در انتصاب ها نقش داشته تا جایی که درچند انتصاب اخیر بیمه ایران نظر مشورتی بیمه مرکزی اخذ شده است.


این در حالی است که بیمه مرکزی در بررسی صلاحیت سایر مدیران و اعضای هیات مدیره معرفی شده از سوی سهام داران شرکت های بیمه صراحتا افراد را تائید یا رد می کند.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود