امروز: شنبه، 26 آبان 1397

در شرایط تحریم وقت تصفیه حساب های شخصی با بیمه ایران نیست

 گروه سایبان - نوک پیکان خبرها این روزها بیمه ایران را نشانه گرفته است، شرکتی که 83 سال قدمت، بیش از 16 هزار کارمند، 205 شعبه فعال و مجتمع در سراسر کشور و 12 شعبه و نمایندگی در خارج از مرزها و بیش از 3770 دفتر نمایندگی حقیقی و 156 نماینده حقوقی تحت عنوان شرکت خدمات بیمه ای (در مجموع 4256 نمایندگی، کارگزار و شرکت خدمات بیمه‌ای ) و ظرفیت نگهداری 17میلیون و 775 هزار و 120 میلیون ریال ریسک و قبول اتکایی بیمه را در کشور دارد!

گروه خبری: سایه بان
- تاریخ انتشار: 14 آبان 1397

بیمه ایران؛ بی پرده و صریح با مخاطبان

گروه سایبان - نقطه کانوني که همه اين راهکارها را به يکديگر متصل مي سازد، «کنترل نقطه سربه سر» در هر رشته و هر قرارداد است که براي نخستين بار در شرکت سهامي بيمه ايران راه اندازي شده است.


گروه خبری: سایه بان
- تاریخ انتشار: 13 آبان 1397

«درمانت» بازار بیمه تکمیلی درمان را متحول می کند

گروه سایبان - مدیرعامل شرکت «درمانت» اعلام کرد که با خدمت منحصر به فرد این شرکت، به زودی بیمه شدگان درمان تکمیلی به دریافت و ارائه معرفی نامه به مراکز درمانی طرف قرارداد نیازی نخواهند داشت.

گروه خبری: سایه بان
- تاریخ انتشار: 09 آبان 1397