امروز: چهارشنبه، 2 مهر 1399

تماس با تحریریه

​​​​صاحب امتیاز: شرکت مشاوران اقتصاد توسعه

مدیرمسوول: مریم کائید

شماره مجوز ارشاد: 77689

زمینه فعالیت: اقتصادی

آدرس: بلوار میرداماد - کوچه دفتری - پلاک 13 - واحد 3

تلفن: 26411665

فکس: 26400655

ایمیل: info@razepool.ir

کدپستی: 1955773112