امروز: سه شنبه، 27 مهر 1400

تماس با تحریریه

​​​​صاحب امتیاز: شرکت مشاوران اقتصاد توسعه

مدیرمسوول: مریم کائید

شماره مجوز ارشاد: 77689

زمینه فعالیت: اقتصادی

آدرس: انتهای خواجه عبدالله انصاری خیابان رحیمی کلور نرسیده به استاد حسن بنا

تلفن: 22525105 و 22508730

فکس:-

ایمیل: info@razepool.ir

کدپستی: