امروز: دوشنبه، 6 تیر 1401
02/7 1400

گروه چهارسوق - براساس ادبيات توسعه اقتصادي، تجارت آزاد يكي از عوامل عمده تاثيرگذار بر رشد اقتصادي است. در اين بين مناطق آزاد تجاري  ميتوانند نقش به سزايي در راستاي توسعه تجارت داشته باشند.

 توسعه اقتصادي نيازمند سرمايه‌گذاري در بخش ها و فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي است، بدون سرمايه‌گذاري در طرح هاي زيربنايي و روبنايي نمي‌توان انتظار گسترش، اشتغال، توليد و رفاه اقتصادي را داشت، يكي از راههاي مفيد و مناسب بدين منظور ايجاد مناطق آزاد تجاري_صنعتي است. مناطق آزاد در دنيا سابقه قديمي دارند، ولي رشد اقتصادي جهان و لزوم توجه به مزيتها و كاهش قيمت تمام شده و بازاريابي براي محصولات كشورها از سال 1960 به بعد وارد مرحله جديدي شده است كه جذب سرمايه‌گذاري خارجي را با هدف تشويق و توسعه صادرات كالا و خدمات و كسب درآمدهاي ارزي از اولويت خاصي برخورداركرده است.

 كشورهاي در حال توسعه از طريق جذب سرمايه‌گذاريها سعي كرده‌ا‌ند تا با تامين نيازمنديهاي ارزي، موجبات اشتغال در بخش هاي مختلف اقتصادي، صنعتي و انتقال تكنولوژي روز را فراهم كنند كه سبب افزايش درآمد ملي آنها گردد. بدين خاطر توجه به مزيتهاي نسبي سرمايه‌گذاري در كاهش قيمت تمام شده محصولات و ايجاد زمينه مناسب براي تنظيم بازاركار از طريق حضور فعال سرمايه گذاران و توليدكنندگان داخلي و خارجي در بازار هاي جهاني و منطقه اي در راه كسب درآمدهاي ارزي از اهم وظايف مناطق آزاد است. امروزه با توجه به تلاشهاي گستردهاي كه در جهان براي جذب سرمايه گذاريهاي خارجي صورت ميگيرد بايدگفت كه نياز به سرمايه گذاري صرفا به منزله به دست آوردن امكانات توليدي نيست، بلكه سرمايه گذاري خارجي در واقع سهمي از بازار جهاني را به كشورها اختصاص ميدهد كه ميتوان از طريق جذب منابع به بازارهاي مطمئني هم دسترسي پيدا كرد تا سرمايه گذاري در منطقه آزاد را توجيه نمايد. نكته اساسي،
مديريت اثربخش اين نواحيست. احداث و مديريت مؤثر مناطق آزاد در كشور تركيه و امارات به خوبي نقش مناطق آزاد را در توسعه اقتصادي بازگو ميكند.
بدون شک موفقیت مناطق آزاد کشور و تلاش در جهت تحقق اهداف در نظر گرفته شده، تاثیرات خود را بر روی حجم صادرات غیر نفتی و رهایی از اقتصاد نفتی کشور نشان می دهد.. بنابراین هرچه سطح عملکرد کمی و کیفی مناطق آزاد بهبود یابد می توان به هدف و چشم انداز مذکور نزدیک تر شد. به جرات می توان گفت مناطق آزاد کشور در دستیابی به اهداف خود شکننده عمل نموده اند و بعضا با مشکلات جدی از قبیل مشکلات مدیریتی، ریسک سرمایه گذاری، نبود زیرساخت ها و... مواجه هستند.
امید از با توجه جدی به مناطق آزاد و رفع موانع سرمایه‌گذاری که منطبق با شعار امسال است بتوانیم شاهد شکوفایی اقتصادی این مناطق باشیم.

دکتر مهدی آزادواری
عضو شورای تامین مالی و سرمایه‌گذاری شورای عالی مناطق آزاد

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود