امروز: چهارشنبه، 26 مرداد 1401
10/29 1399

گروه چهارسوق - معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در گفتگوی اختصاصی با بولتن نیوز به بیان دلایل ایستائی و رسوب کالاهای وارده به مناطق ویژه ، آزاد، بنادر و گمرکات کشور به منظور « واردات قطعی » پرداخت.
 

درحال حاضر عوامل مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار کالاها به گمرک، اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهارکالا به گمرک و ترخیص آن ، فرآیند تشریفات گمرکی و ترخیص کالا، سیستم حمل و نقل کشور و… در میزانِ ماندگاری کالاها در بنادر، مناطق ویژۀ اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ، تأثیرگذار می باشند. در راستای بررسی دلایل رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور، تاکنون جلسات متعددی از سوی سازمان های ذیمدخل در امر تجارت خارجی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران برگزار و در این جلسات بر لزوم تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای انباشته شده در بنادر و گمرکات تأکید شده و با اشاره به اهمیت جلوگیری از رسوب و انباشت کالا در بنادر، گمرکات و انبارهای متعلق به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بر سازماندهی لازم به منظور تسهیل در روند ترخیص کالا و تأمین نیازهای اساسی کشور در مقطع حساس کنونی تأکید لازم به عمل آمده است. متعاقبِ این امر، دولت نیز در این خصوص ، برنامه ریزی های لازم را انجام داده و تصمیمات مناسبی نیز اتخاذ نموده تا جریان واردات کالا تسهیل شود و کالاهای اساسی و ضروری در اختیار مردم کشور قرار گیرد.


به گزارش بولتن نیوز، در راستای بررسی وضعیت رسوب کالا در بنادر کشور ، پای صحبت های مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران نشستیم. که  این مقام مسئول موضوع رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور را از 4 منظر مورد بررسی و تشریح قرار داد.

در بخش اول گفتگوی اختصاصی بولتن نیوز،  معاون فنی و  امور گمرکی ایستائی و رسوب کالاهای وارده به مناطق ویژه، آزاد، بنادر و گمرکات کشور به منظور « واردات قطعی » را مرتبط با چهار مقطع زمانی الف‏‏- قبل از اظهار کالاها به گمرک؛ ب‏‏- بعد از اظهار کالاها به گمرک و در حین انجام تشریفات گمرکی ؛ ج‏‏- بعد از صدور پروانۀ الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا؛ د‏‏- پس از ترخیص کالا و تبعات بوجود آمده جهت رسوب اقلام بعدی دانست که قسمت مربوط به قبل از اظهار کالاها به گمرک در گزارش اول با تیتر "   پشت پردۀ رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور چه می گذرد | بخش اول  " و  مصاحبه مربوط" بعد از اظهار کالاها به گمرک و در حین انجام تشریفات گمرکی"  با تیتر  "  پشت پردۀ رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور چه می گذرد | بخش اول  " منتشر شد و در بخش سوم به " بعد از صدور پروانۀ الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا " می پردازیم:


ج )  بعد از صدور پروانۀ الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا

در ادامه این گفتگو، مهرداد جمال ارونقی به سایر دلایل دپو و رسوب کالا بعد از صدور پروانۀ الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا اشاره و اعلام کرد: وفق مفاد بند (ث) مادۀ 1 قانون امور گمرکی، ترخیص یعنی خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوطه است. بررسی های کارشناسی نشان می دهد در برخی از مواقع ، صاحبان کالا پس از صدور پروانۀ گمرکی برای کالای وارداتی خود، از خروج کالا از محوطه ها و اماکن گمرکی سر باز زده و کالای گمرک شده ای  که هیچ مشکل قانونی ندارد همچنان در اماکن گمرکی و محوطه های مربوطه دپو  می گردد.


 معمولاً 3 دلیل عمده برای عدم خروج کالاهای گمرک شده عنوان گردیده است:

  • دپوی کالا در انبارهای صاحبان کالا داخل مناطق ویژه و آزاد یا اماکن گمرکی : وجود انبارها یا مخازن صاحبان کالا در داخل اماکن گمرکی، مناطق ویژه و آزاد و بنادر باعث می گردد تا صاحبان کالاهای یادشده بعد از ترخیص قطعی کالا، نسبت به نگهداری کالاهای گمرک شده در این انبارها و محوطه ها اقدام کنند؛ مانند دپوی گندم ترخیص شده توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در انبار روباز موجود در منطقۀ ویژۀ اقتصادی بندر شهید رجایی؛
  • عدم خروج کالا از انبارهای گمرکی بدلیل مقرون به صرفه بودن نگهداری در انبارهای بنادر: نگهداری و دپوی کالاهای ترخیص شده در انبارهای تحت پوشش سازمان بنادر و دریانوردی بدلیل هزینۀ انبارداری کمتر از انبارهای خارج از محوطۀ بندر یا شهرستان تا کالاهای گمرک شده ، در فرصت مناسب مثلاً همزمان با افزایش قیمت بازار داخلی یا کمبود کالا در بازار، از انبارهای اشاره شده خارج و وارد بازارهای عرضه یا مصرف شود از دیگر دلایل دپوی کالاهای اشاره شده در مناطق و بنادر می باشد؛
  • مشکلات موجود در تأمین ناوگان حمل از جمله حمل ریلی : عدم وجود ناوگان حمل در برخی شهرها و گمرکات بدلایل مختلف جهت حمل کالای گمرک شده به مقاصد مختلف در داخل کشور که البته این امر باعث ایستایی در خروج کالای گمرک شده از گمرک می گردد و عمدتاً موجب رسوب کالا نیست. باید توجه داشت وفق مفاد تبصرۀ 2 ماده 24 قانون امور گمرکی « چنانچه ظرف یک ماه ، کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه می شود.»


ادامه گفتگوی اختصاصی با معاون فنی و امور گمرکی ایران در  رابطه با مقاطع زمانی ایستائی و رسوب کالاهای وارده به مناطق ویژه ، آزاد، بنادر و گمرکات کشور به منظور « واردات قطعی »  در گزارش های بعدی منتشر می شود که در آن به مورد د‏‏- پس از ترخیص کالا و تبعات بوجود آمده جهت رسوب اقلام بعدی، پرداخته می شود.


ادامه گفتگوی اختصاصی با معاون فنی و امور گمرکی ایران در  رابطه با مقاطع زمانی ایستائی و رسوب کالاهای وارده به مناطق ویژه ، آزاد، بنادر و گمرکات کشور به منظور « واردات قطعی »  در گزارش های بعدی منتشر می شود که در آن به تر تیب مقاطع ب‏‏- بعد از اظهار کالاها به گمرک و در حین انجام تشریفات گمرکی ؛ ج‏‏- بعد از صدور پروانۀ الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا؛ د‏‏- پس از ترخیص کالا و تبعات بوجود آمده جهت رسوب اقلام بعدی، پرداخته می شود.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود