امروز: چهارشنبه، 12 آذر 1399
06/27 1398

گروه چهارسوق- اساسا دست یابی به رفاه در جامعه و تحقق عدالت اجتماعی در دوران کنونی کشور پیوسته در صدر نظرات و اقدامات کارگزاران اقتصادی بوده است که خود نوعی حرکت پیشرو در مقابل جنگ تمام عیار اقتصادی کنونی محسوب می شود.
بدین معنا که دست اندرکاران اقتصادی کشور درصدد برآمدند تا با اقدامات عملی خود، روش های جدیدی را برای کوتاه تر کردن راه رسیدن به اهداف فوق ارائه کنند.
وجه اشتراک کلیه نظر پردازان اقتصادی و نقطه ثقل نظریه پردازی های اقتصادی در دستیابی به اهداف توسعه و جامعه رفاهی، همانا «تولید» است.
یعنی بحث بر این است که چگونه کلیه عوامل نظم دهی شود تا حداکثر بازدهی تولید حاصل شود و چگونه این تولید بین اقشار جامعه توزیع شود تا عدالت اجتماعی با توجه به شرایط امروز محقق شود.
لذا باید پذیرفت که تولید بنیان و اساس حیات اقتصادی هر جامعه را تشکیل می دهد و تولید مهمترین عامل پویایی سرمایه فیزیکی و انسانی هر جامعه است زیرا تولید بطور اجتناب ناپذیری تمامی مولفه های ارزشی هر جامعه ای را تحت تاثیر قرار داده و در رشد و توسعه این مولفه ها نقش آفرینی می کند.
بعد از جنگ جهانی دوم و بخصوص در دوران شکوفایی اقتصادی غرب بحث ارزش های انسانی بطور جدی وارد اقتصاد سرمایه داری شد و در قالب قوانین گسترش تامین اجتماعی و کمک های رفاهی تعمیم پیدا کرد.
از اوایل دهه ۱۹۸۰ انسان مرفه جامعه غربی نیاز به چیزی بیشتر از رفاه را احساس کرد و مبانی ارزش های معنوی به مباحث نظری مراکز علمی وارد شد و با تغییر شکل تعابیر اقتصاد سرمایه داری صرف به سمت همگانی شدن عوامل تولید انجامید.
در سایه تولید، انسان خلاق دست به ابتکار و اختراع می زند، منابع در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر تجهیز می شود، فرصت برای اشتغال عمومی بوجود می آید، سطح درآمد های ملی ارتقا می یابد، سرمایه گذاری های رفاه اجتماعی افزایش می یابد، جامعه از امنیت اقتصادی برخوردار می شود، شکاف فقرکوچکتر می شود و انسان رهایی یافته از زنجیر فقر به بازشناخت ارزش های معنوی می پردازد، چرخه ای که غایت مطلوب در ۴۰ سال گذشته بوده است.
تحولات پرشتاب در عرصه اقتصاد جهانی دیگر زمان « قناعت کردن به مزیت نسبی» را سپری کرده است.

به منظور حفظ تداوم در پویایی اقتصاد ملی تنها راه چاره موجود «خلق مزیت» است که آن نیز مستلزم سرمایه گذاری های مناسب در پژوهش و توسعه فنآوری است که این نیز به نوبه خود به ایجاد شرایطی اطمینان بخش برای سرمایه گذاری های دیر بازده در پژوهش های فنآوری نیازمند است.

هرچند سرمایه گذاری در این بخش های به بهداشت روانی سرمایه باز می گردد و تحریم های هوشمند چند ماهه اخیر دقیقا بر برهم زدن تمرکز بر همین بخش متمرکز شده است اما نگرش پیشرو در بخش های مختلف صنعتی و مولد تا حد توان توانسته از برهم خوردن این تمرکز جلوگیری به عمل آورد تا جاییکه تعابیر عالی ترین مقام کشور در این خصوص گواه و تائید کننده این ادعاست.

تعابیری که با تکیه بر دانش جوانان کشور با بهره‌گیری از توان داخلی همراه شده است و جوان ایرانی را در کنار علم و فناوری بعنوان مهمترین امتیاز تولید در کشور بیان نموده است.

مقام معظم رهبری در ابتدای جلسه درس خارج خود، طی بیاناتی اقدامات رو به بهبود تولید را در کشور بعنوان یک حرکت مناسب که تاثیرات آنرا را در آينده می‌توان بهتر لمس کرد، تحسین کردند و  فرمودند:«خبرهای خوبی هم در زمینه‌های گوناگون تولید و رونق تولید می رسد؛ حالا ان‌شاءالله اثراتش را بعداً مردم خواهند دید. کارهای خوبی دارد انجام میگیرد؛ غفلت هایی شده است، کوتاهی‌هایی شده، امّا حالا حرکتها، بحمدالله حرکتهای به سمت اهداف مطلوب است؛ اینها ان‌شاءالله دارد انجام میگیرد».

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود