امروز: دوشنبه، 30 فروردین 1400
04/20 1396

 گروه چهارسوق- برآوردهای مالی نشان می دهد که بحران مالی و مدیریتی گروه خودرو سازی بهمن در سال جاری به احتمال زیاد وارد فاز جدیدی خواهد شد.

بر اساس بررسی های صورت گرفته از اسناد مالی و عملیاتی گروه خودرو سازی بهمن اینگونه برآورد می شود که این گروه با توجه به کاهش میزان سرمایه گذاری کوتاه مدت، افزایش نسبت جاری و کاهش سفارشات در سال گذشته، امسال وارد فاز جدیدی از تنگنای تولید شود.

به عبارتی جورچینی سه شاخص میزان سرمایه گذاری کوتاه مدت، نسبت جاری و میزان پیش دریافت ها مبین این واقعیت است که گروه بهمن در یک سردرگمی مدیریتی در بخش مدیریت تولید به سر می برد، که به احتمال بسیار این گروه را در سال جاری با بحران مالی مواجه خواهد کرد.

گواه مستندات مالی بر این است که هرچند میزان موجودی نقد در گروه بهمن در سال 95، 48 درصد نسبت نسبت به سال گذشته آن کاهش یافته است اما نسبت جاری این گروه عدد 2 را نشان می دهد و این بیانگر این واقعیت است که میزان نقدینگی در گروه بهمن بسیار مناسب است اما وقتی این شاخص در کنار کاهش 69 درصدی میزان سفارشات و کاهش 32 درصدی میزان سرمایه گذاری های کوتاه مدت این گروه قرار می گیرد این گونه معنی می شود که احتمالا این شرکت از نقدینگی سرگردان بی برنامه ضربه خواهد خورد.

از سوی دیگر اسناد مالی نشان می دهد که دارییی های نامشهود این گروه خودرو ساز که شامل سرقفلی و برند آن نیز می شود در سال گذشته 83 درصد کاهش داشته که احتمالا نشان از عدم توانایی گروه در انسجام ارتباطات بازاریابی دارد.

به نظر می رسد که این زیان می توانست بسیار بیش از این ها باشد چرا که درآمد های عملیاتی گروه خودرو سازی  بهمن در سال گذشته 25 درصد کاهش یافته است

البته داستان گروه بهمن به همین جا ختم نمی شود چرا که اسناد نشان می دهد که هر چند میزان حقوق صاحبان سهام در سال 95 نسبت به سال گذشته آن 4 درصد افزایش داشته است اما میزان بازده حقوق صاحبان سهام این گروه در سال گذشته به میزان  1.7 درصد کاهش یافته است و این بدان معنیست که سهام داران این گروه به ازأ هر 100 تومان سرمایه گذاری در سال 94، 12.4 تومان سود می کردند که این سود در سال گذشته به عدد 10.7 رسید.

اما در مقابل بازده دارایی های گروه بهمن در سال گذشته 3 دهم درصد رشد داشته است، به عبارتی توانایی گروه بهمن در استفاده از منابع اقتصادی در اختیار خود برای تولید درآمد، 0.3 درصد رشد داشته است، به عبارتی در حالیکه بازدهه حقوق صاحبان سهام این شرکت در سال 95، 1.7 درصد کاهش یافته است بازده داریی گروه 0.3 درصد افزایش می یابد.

اما آنچه که در این میان بسیار حائز اهمیت است نسبت اهرمی این خودرو ساز خواهد بود، بر اساس محاسبات، نسبت اهرمی این گروه در سال 95، 1.25 است به عبارتی میزان بدهی این شرکت در قیاس با دارایی آن 1.25 برابر است، که این خود می تواند تنگنا های خاص خود را برای سال جاری خلق کند.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود