امروز: یکشنبه، 6 فروردین 1402
04/19 1401

گروه چهارسوق- سهم بخش کشاورزی و صنعت از اشتغال کشور در بهار 1401 بالغ‌بر 2.4 درصد کاهش و سهم خدمات افزایش پیدا کرد.

به گزارش بازار مشترک از صنعت‌صنف، بررسی اشتغال در بخش‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد بخش خدمات با ٥١,٢ درصد ‌بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و پس از آن بخش‌های صنعت با ٣٢.٧ درصد و کشاورزی با 16 درصد قرار دارند.

بررسی میزان اشتغالزایی در این بخش‌ها نشان می‌دهد، سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور در بهار 1401 به 16 درصد رسید که نسبت به بهار پارسال 1.9 درصد کاهش داشته است.
سهم بخش صنعت از اشتغال نیز در بهار امسال به 32.7 رسیده که نسبت به بهار پارسال نیم درصد کاهش داشته اما سهم بخش خدمات از اشتغال با 3.4 درصد افزایش از 48.8 درصد به 51.2 درصد در بهار 1401 رسیده است.

براساس اعلام مرکز آمار ایران از نتایج طرح آمارگیری نیروی‌ کار در بهار ١٤٠١، میزان جمعیت 15ساله و بیشتر 63 میلیون و 519 هزار نفر بوده که 25 میلیون و 977 هزار نفر از آنها با سهم 40.9 درصدی مشارکت اقتصادی داشته‌اند و 37 میلیون و 542 هزار نفر با سهم 59.1 درصدی غیرفعال بوده‌اند که بدین ترتیب نرخ اشتغال در این فصل با 23 میلیون و 578 هزار نفر بالغ‌بر 90.8 درصد و نرخ بیکاری با 2 میلیون و 400 هزار نفر بیکار بالغ‌بر 9.2 درصد بوده است. 

جمعیت غیرفعال 15ساله و بیشتر نیز در این فصل از 36 میلیون و 830 هزار و 142 نفر در بهار 1400 به 37 میلیون و 541 هزار و 508 نفر رسیده است. به‌دنبال کاهش جمعیت فعال، نرخ مشارکت اقتصادی از 41.1 درصد به 40.9 درصد در بهار امسال رسیده که نشان‌دهنده کاهش نیم درصدی نرخ مشارکت اقتصادی است.

جمعیت شاغلان ١٥ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٥٧٨ هزار نفر بوده که نسبت بهار پارسال ٩٨ هزار نفر کاهش دارد.

نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که 24 درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ١٤٠١ بیکار بوده‌اند که این نرخ نسبت به بهار سال قبل ١.٩ درصد افزایش یافته است. در گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز ١٦,٦ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند که این نرخ نسبت به بهار ١٤٠٠، یک درصد افزایش دارد.

گزارشی از سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ١٥ساله و بیشتر نیز حکایت از آن دارد که ۹.۷ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٤٠.٣ درصد از شاغلان ١٥ ساله و بیش‌ر، بیش از ٤٩ ساعت در هفته کار کرده‌اند.
 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود