امروز: چهارشنبه، 19 بهمن 1401
05/10 1400

 
آیدین نامغ - بررسی عملکرد شرکت ایران خودرو در 10 سال گذشته نشان می دهد که شکاف میان راهبرد فروش و بازاریابی یکی از مهمترین چالش های مدیریت در این شرکت است.
بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط پایگاه تحلیلی راز پول، میزان فروش شرکت ایران خودرو در 10 سال خلال سال های 90 تا 99، بالغ بر 236 هزار میلیارد تومان بوده از سوی دیگر این شرکت در همین بازه زمانی رقمی بالغ بر 407 میلیارد تومان در حوزه تبلیغات و بازاریابی سرمایه گذاری کرده است.
به عنوان مثال در سال 1394 که بودجه بخش های ارتباطات در شرکت ایران خودرو افزایش چشم گیر پیدا کرده است، آمار فروش شرکت روند کاهشی طی کرده است و در سال 1399که بودجه ارتباطات شرکت رشد بسیار اندکی یافته است آمار فروش شرکت از جهشی قابل توجه خبر می دهد.

اما حلقه مفقوده تحلیل این ارقام، ضریب همبستگی آمار فروش و ارتباطات است؛
بر اساس محاسبات صورت گرفته ضریب همبستگی این دو مولفه پنج صدم است؛
به عبارت ساده تر ضریب همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجهٔ رابطهٔ یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد.
این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است؛
با توجه به تعریف کلاسیک ضریب همبستگی و رقم بدست آمده ضریب همبستگی دو متغییر کمی فروش و ارتباطات شرکت ایران خودرو احتمالا می توان نتیجه گرفت که نگرش مدیریتی در شرکت ایران خودرو از یک راهبرد یکپارچه تبعیت نمی کند.

عدم یکپارچگی راهبرد  در شرکت های بزرگ تولیدی قطعا به هدر رفت منابع منجر می شود و هدر رفت منابع محدود فشاری است بر حقوق صاحبین سهام.
از سوی دیگر به نظر می رسد برخی انحصارها در فروش محصولات داخلی نیز اهرمی است برای افزایش آمار فروش که به عنوان یک حلقه طلایی پنهان، شکاف بین راهبرد ها را مرمت می کند.


رازپول از دریافت هرگونه توضیحات در این زمینه از سوی شرکت ایران خودرو استقبال می کند.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود