امروز: پنجشنبه، 19 تیر 1399

اضافه برداشت از بانک مرکزی را حرام و ممنوع کردیم

ایران و جهان – مدیرعامل بانک کشاورزی معتقد است بحث اضافه برداشت ها از بانک مرکزی بانک کشاورزی را در گروه بانک های زیان ده قرار داده بود و به محض ورود به بانک کشاورزی اضافه برداشت از بانک مرکزی حرام و ممنوع اعلام شد.

افزایش سرمایه بانک ها از طریق صکوک صورت گیرد

 گروه راز پول- یکهزار و یکصد و نود و سومین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ هفتم بهمن ماه امسال به منظور  ایجاد شرایط مطلوب برای افزایش سرمایه نقدی بانکها و اجرای بهینه ابزارهای نوین مالی اسلامی در کشور برگزار شد.