امروز: پنجشنبه، 25 مهر 1398

گلایه های بازرسان استانی

 ایران و جهان - نظارت استانی بانک مرکزی به صورت پایلوت در چند شهر دایر می شود اما این بخش هنوز نه چارتی دارد و نه برنامه ای.


گروه خبری: بازار پول
- تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1393

سیف :تعدیل نرخ عقود مبادله ای در راه است

ایران و جهان - بانك مركزي به حكم وظيفه قانوني خود تحولات بازار پول را زير نظر دارد و هرگونه اقدام غير متعارف که نظم بازار را مخدوش کند، با واکنش جدي اين بانک مواجه خواهد شد.

گروه خبری: بازار پول
- تاریخ انتشار: 21 اردیبهشت 1393

اخبار منتشر نشده از همایش موسسه توسعه/از بانک خبری نیست

ایران و جهان - حاشیه نگاری از مراسم همایش سراسری مدیران و کارکنان موسسه  اعتباری توسعه بدون ذکر این نکته که برخی مدیران اختلاف نظرهای مشهودی در شیوه اداره این سازمان داشتند خالی از لطف است.

گروه خبری: بازار پول
- تاریخ انتشار: 20 اردیبهشت 1393

کرسی هایی که از «پرویزیان» باز پس گرفته می شود

ایران و جهان - کوروش پرویزیان از مدیران نام آشنای سیستم بانکی که با توجه به احراز پست های سابق در هیات مدیره برخی شرکت ها راه یافته بود اکنون با صندلی های مدیریتی خود در چندین شرکت خداحافظی می کند .

گروه خبری: بازار پول
- تاریخ انتشار: 17 اردیبهشت 1393

بانک ها در چنبره بازنشستگان

ایران و جهان – نگاهی به جمع مدیران سیستم بانکی نشان می دهد که حدود دو سوم از اعضای هیات عامل بانک مرکزی بازنشسته اند و در برخی بانک های خصوصی و دولتی نیز بازنشستگان دارای مسئولیت مدیریت عاملی هستند.

 

گروه خبری: بازار پول
- تاریخ انتشار: 16 اردیبهشت 1393

غائبین لیست هیات مدیره یک بانک / مدعوین نیامدند؟

ایران و جهان - او اولین بازنشسته ای نیست که در دولت یازدهم دعوت به کار در  سیستم بانکی می شود .در روزهای آغاز بهار بود که بانک تجارت مدیر عامل و اعضای جدید هیات مدیره خود را معرفی کرد . در این فهرست که 4 عضو آن گیلانی بودند ...

 

گروه خبری: بازار پول
- تاریخ انتشار: 14 اردیبهشت 1393