امروز: جمعه، 7 مهر 1402
02/13 1400

گروه بازارپول - برخی بانک ها نسبت به شفافیت وضعیت ارزی خود متناسب با بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص ارز اقدام کردند.

 
در موضوع بخشنامه 00/37873 مورخ 1400 مبنی بر اعلام نرخ تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي ها سبب شده که بانک ها در جلساتی نسبت به روشن سازی وضعیت خود اقدام کنند.
بانک دی در این خصوص اعلام کرده که حسب مصوبه جلسه مورخ 1400/02/08 هيات عامل محترم بانک مرکزي ج.ا.ا، مقرر گرديد نرخ تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي براي گزارشگري مالي پايان سال مالي 1399 به منظور اعمال در دفاتر بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي و تهيه صورتهاي مالي، مبلغ 190.000 ريال براي هر يورو (مبلغ 159.000 ريال براي هر دلار آمريکا) و ساير اسعار بر مبناي نرخ برابري آن به يورو در پايان اسفندماه سال 1399 تعيين و اعمال شود. بدين منظور خاطر نشان مي گردد عمليات مذکور تاثير با اهميتي بر صورت عملکرد دوره مالي مزبور اين بانک نخواهد داشت.


بانک پاسارگاد نیز می گوید، نرخ تسعیر مزبور برای سال 1398 مبلغ 102.000 ریال برای ارز یورو و 90.000 ریال برای ارز دلار و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آنها با یورو در نظرگرفته شده است) بنابراین با توجه به وضعیت مثبت باز ارزی بانک حدود ششصد و شصت میلیون دلار در تاریخ 1399/12/30 و همچنین با اعمال نرخ های قید شده در بخشنامه فوق الذکر و لحاظ هزینه مطالبات مشکوک الوصول و مالیات متعلقه، قطعاً بانک با افزایش درآمد مواجه خواهد گردید که تعیین آثار واقعی آن بر صورت سود و زیان بانک، مستلزم تکمیل فرآیند تهیه صورت های مالی بانک و حسابرسی آن و نیز رسیدگی مقامات مالیاتی خواهد بود.

 بانک آینده نیز اعلام کرده که با توجه به مدت اندک اخذ مجوز فعاليت ارزي توسط اين بانک، بخشنامه فوق، در مقطع گزارشگري مذکور، فاقد اثر قابل توجه بر عملکرد مالي اين بانک مي باشد.        

مدیرعامل بانک کارآفرین نیز اعلام کرده که با توجه به مراتب فوق و با لحاظ وضعیت باز ارزی مثبت این بانك حدوداً معادل 25 میلیون یورو در پایان اسفند ماه سال 1399، اعمال نرخ های جدید تسعیر برای بانك اثر درآمدی خواهد داشت لیكن تعیین آثار دقیق و كامل آن بر سود و زیان بانك (تعیین نرخ تسعیر جدید بر اقلام دارایی و بدهی پولی و نیز تاثیرآن بر ذخیره مطالبات مشكوك الوصول تسهیلات و مطالبات ارزی و غیره) منوط به تكمیل فرایند تهیه صورت های مالی بانك خواهد بود.

این وضعیت در بانک تجارت این گونه گزارش شده است: با توجه به وضعیت باز ارزی مثبت این بانک در تاریخ 1399/12/30،(معادل هفتصد و نود میلیون دلار) قطعاً اعمال نرخ های جدید در تسعیر مبالغ ارزی دارای آثار درآمدی بوده، لیکن تعیین مبلغ دقیق آن منوط به تهیه صورتهای مالی پایان سال می باشد.


بانک رفاه نیز می گوید :با عنایت به مطالب فوق الذکر و با لحاظ وضعیت باز ارزی مثبت این بانک به صورت تقریبی معادل یکصد میلیون دلار در پایان اسفند سال ۱۳۹۹، اعمال نرخ های جدید تسعیر برای بانک اثر درآمدی دربر خواهد داشت، لذا تعيين آثار دقیق آن بر سود و زیان بانک (شامل تعیین نرخ تسعیر جدید بر اقلام دارایی و بدهی پولی و نیز تاثیر آن بر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات و مطالبات ارزی و ... ) مستلزم تکمیل فرآیند تهیه صورتهای مالی بانک میباشد.

بانک سامان نیز اذعان دارد که  با توجه به وضعیت باز ارزی مثبت این بانک در تاریخ 1399/12/30،(معادل پنجاه و یک میلیون دلار) قطعاً اعمال نرخ های جدید در تسعیر مبالغ ارزی دارای آثار درآمدی بوده، لیکن تعیین مبلغ دقیق آن منوط به تهیه صورتهای مالی پایان سال می باشد.

بانک سینا آثار درآمدی نرخ تسعیر را 495 میلیارد ریال اعلام کرده است که البته نهایی شدن آن منوط به تکمیل مراحل تهیه صورت های مالی است.

بانک صادرات اعلام کرده است که با عنایت به شروط مندرج در بندهای بخشنامه شماره ۴۵۰۵۰۸/۹۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ در خصوص شناسایی اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی به نرخهای سامانه نیما و سامانه الکترونیکی ارزی و همچنین وضعیت باز ارزی این بانک در مقطع پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ ،زیان ناشی از تسعیر ارز نسبت به گزارشات قبلی به میزان۴۷۵ر۸ میلیارد ریال افزایشداشته و معادل ۵۴۵ر۳۱ میلیارد ریال برآورد میگردد که در مقایسه با سایر اقلام صورتهای مالی از اهمیت کمتری برخوردار است.


بانک خاورمیانه نیز اعلام کرده با توجه به مراتب فوق و با لحاظ وضعیت باز ارزی مثبت بانک خاورمیانه حدوداً معادل پنجاه و دو میلیون یورو در پایان اسفند سال 1399، اعمال نرخ های جدید تسعیر برای بانک اثر درآمدی خواهد داشت لیکن تعیین آثار دقیق آن بر سود و زیان بانک ( شامل تعیین نرخ تسعیر جدید بر اقلام دارایی و بدهی پولی و نیز تاثیر آن بر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات و مطالبات ارزی و ... ) منوط به تکمیل فرآیند تهیه صورتهای مالی بانک خواهد بود.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود