امروز: یکشنبه، 13 آذر 1401
11/20 1399

 گروه بازارپول - یک مقام مسئول از ترمیم وضعیت مالی بانک ایران زمین خبرداد.

این مقام آگاه با اشاره به اینکه بررسی اسناد بنیادی بانک ایران زمین نشان می دهد که متوسط بازده روزانه سهام این بانک در سال منتهی به 19 بهمن سال جاری هر چند روند آهسته ای داشته اما به شکلی پایدار این روند مثبت است.

به گزارش رازپول، بررسی ترازنامه حسابرسی نشده این بانک نیز مبین این واقعیت است که افزایش طلب های با قدرت نقد شوندگی بالای این بانک نشان از آینده مثبت برای بانک دارد.

از سوی دیگر واریانس بازده نقدی این بانک بر این اصل استوار است که پراکندگی بازدهی مثبت این بانک در یک سال گذشته بسیار پایین بوده که نشان از پایداری وضعیت بانک در حوزه بنیادی است.

اما روند سهام این بانک در یک ساله منتهی به 19 بهمن سال جاری در حوزه تکنیکال بر این اصل استوار است که با ساخت یک پرچم پایدار سهام این بانک می رود تا روند افزایشی مثبتی داشته باشد چرا که الگوهای پرچم در حوزه مالی رفتاری یک الگوی ادامه دهنده پذیرفته شده است.

از سوی دیگر رشد 655 درصدی سرمایه گذاری این بانک در اوراق و سهام در 9 ماهه امسال نشان می دهد که بانک ایران زمین از وضعیت مطلوب بازار سرمایه بهره برداری مناسبی داشته است تا جایی که «وزمين» از سرمایه گذاري هاي خود تا پایان آذر ماه امسال، 1029 ميليارد تومان سود به دست آورده است.

از سوی دیگر رویکرد این بانک در سرمایه گذاری در بانکداری الکترونیک نیز به بار نشسته است و جمع درآمدهاي کارمزدي وزمين نيز در پایان شهریورماه سال گذشته 196 ميليارد و 283 ميليون ریال بوده که با 113 درصد افزایش به 417 ميليارد و 788 ميليون ریال در پایان فصل تابستان امسال رسيده است. بر اساس این گزارش، جمع درآمدهاي کارمزدي "وزمين" نيز در پایان آذر ماه سال گذشته 32 ميليارد تومان بوده که با 109 درصد افزایش به 66 ميليارد تومان در پایان فصل پایيز امسال رسيده است.

این بانک در پایان 9 ماهه امسال 124 ميليارد تومان درآمد غيرمشاع توليد کرده که نسبت به رقم 63 ميليارد تومانی پایان 9 ماهه سال قبل،بيش از 86 درصد رشد را تجربه کرده است.

بانک ایران زمين، در پایان فصل سوم سال 99 ،1439 ميليارد تومان درآمد مشاع توليد کرده و سود وجه التزام تسهيالت اعطایی آن نيز 230ميليارد تومان گزارش شده است.

این بانک در 9 ماه نخست سال جاري دو هزار و 470 ميليارد تومان منابع ارزان قيمت جذب کرد که نسبت به پایان سال گذشته بيش از 86 درصد افزایش داشته است این منابع شامل سپرده هاي دیداري و مشابه، سپرده هاي پس اندازه و مشابه و سایر سپره ها است و همچنين نزدیک 44 هزار ميليارد تومان سپرده هاي بلند مدت جذب کرد که 37 درصد نسبت به پایان سال 98 افزایش داشته است.

جمع دارایی هاي بانک ایران زمين نيز از 35 هزار 352 ميليارد تومان در پایان سال گذشته به 42 هزار 110 ميليارد تومان در پایان فصل پایيز امسال افزایش یافته که نشان دهنده رشدي 19 درصدي است.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود