امروز: پنجشنبه، 16 تیر 1401
11/4 1399

 گروه بازارپول - بانک ایران زمین  در پایان 9 ماهه امسال 124 ميليارد تومان درآمد غيرمشاع توليد کرده که نسبت به رقم 63 ميليارد تومانی پایان 9 ماهه سال قبل، بيش از 86 درصد رشد را تجربه کرده است.

بر اساس این گزارش، جمع درآمدهاي کارمزدي "وزمين" نيز در پایان آذر ماه سال گذشته 32 ميليارد تومان بوده که با 109 درصد افزایش به 66 ميليارد تومان در پایان فصل پایيز امسال رسيده است.

جمع درآمدهاي کارمزدي وزمين نيز در پایان شهریورماه سال گذشته 196 ميليارد و 283ميليون ریال بوده که با 113درصد افزایش به 417 ميليارد و 778ميليون ریال در پایان فصل تابستان امسال رسيده است.

بانک ایران زمين، در پایان فصل سوم سال 99 ،1439 ميليارد تومان درآمد مشاع توليد کرده و سود وجه التزام تسهیلات اعطایی آن نيز 230 ميليارد تومان گزارش شده است.

وزمين" از سرمایه گذاري هاي خود نيز تا پایان آذر ماه امسال، 1029ميليارد تومان سود به دست آورده است.

این بانک در 9 ماه نخست سال جاري دو هزار و 470 ميليارد تومان منابع ارزان قيمت جذب کرد که نسبت به پایان سال گذشته بيش از 86 درصد افزایش داشته است. این منابع شامل سپرده هاي دیداري و مشابه، سپرده هاي پس اندازه و مشابه و سایر سپره ها است و همچنين نزدیک 44 هزار ميليارد تومان سپرده هاي بلند مدت جذب کرد که 37 درصد نسبت به پایان سال 98 افزایش داشته است.

جمع دارایی هاي بانک ایران زمين نيز از 35 هزار 352 ميليارد تومان در پایان سال گذشته به 42 هزار 110 ميليارد تومان در پایان فصل پایيز امسال افزایش یافته که نشان دهنده رشدي 19 درصدي است.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود