امروز: جمعه، 1 بهمن 1400
02/10 1399

 گروه بازارپول - موسسه ملل یکی از بانک هاي منظم، در روند درآمد است که از سال گذشته بهبود عملکردهاي عملياتی و رشد سودآوري این بانک قابل توجه است.

اما مهمترین دلیل بهبود عملکرد عملیاتی به خاطر مدیریت بهينه منابع و کنترل هزینه تمام شده منابع جذب شده است.

به گزارش رازپول، عملکرد منتهی به فروردین ماه ملل نشان ميدهد که مانده تسهيلات اعطایی پایان دوره 160 هزار ميليارد ریال و مانده سپرده هاي سرمایه گذاري پایان دوره 155 هزار ميليارد ریال است. تسهیلات اعطایی طی دوره  بانک به مرز 29 هزار ميليارد ریال رسيد و سپرده هاي دریافتی طی دور 57 هزار ميليارد ریال را نشان ميدهد.

مشارکت مدنی سهم، 79 درصدي بيشترین وزن تسهيلات دهی بانک را به خود اختصاص ميدهد و در بخش جذب منابع سپرده هاي بلندمدت 84 درصد از وزن منابع جذب شده را به خود اختصاص ميدهد.


 
 
 
 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود