امروز: سه شنبه، 8 مهر 1399
02/8 1399

گروه بازارپول - «ویروس کرونا» همه جهانیان را در بهت فرو برد. پدیده ای که همه اجزای زندگی روزمره انسان ها را تحت تاثیر قرار داد و حتی نفس کشیدن را تنها با ماسک و تجهیزات خاص امکان پذیر نمود.


چه کسی تصور می کرد انسان ریزبین امروزی با این همه پیشرفت در بخش های مختلف، گرفتار چنین دردی شود؟! گویا ویروس کرونا، همه نوع بشر را تکان داد و از خواب غفلت بیدار کرد.

مقابله با کرونا اما مانند هر پدیده شوم دیگری در کوتاه مدت آغاز شد. کشور ما نیز از این رویه عقب نماند و مقامات مسئول در بالاترین سطوح، تصمیم های مقتضی را به منظور مقابله با شیوع کرونا اتخاذ کردند. بانک ملی ایران و بیمارستان بانک نیز در این زمینه همه توان خود را به کار بستند.

نظام بانکی البته از این بلا آسیب فراوان دید. متاسفانه تعدادی از همکاران شبکه بانکی پس از دست و پنجه نرم کردن با ویروس کرونا، دار فانی را وداع گفتند و تعداد بیشتری نیز توانستند آن را شکست دهند.

بانک ملی ایران تلاش کرد از همان ابتدا اقدامات تهاجمی همه جانبه ای را برای شکست دادن این ویروس منحوس پیاده سازی کند. تهیه و ارسال اقلام بهداشتی از قبیل مواد ضد عفونی کننده، ماسک و دستکش، لغو جلسات و همایش ها، حداقل کردن ساعات کار، استفاده از کمترین تعداد همکاران، تعطیلی فعالیت های غیر ضروری،  ضدعفونی کردن واحدها، حداکثر سازی عملیات بانکی غیرحضوری به ویژه در حوزه «خودگردان»، تشویق مردم به استفاده از خدمات بانکی اینترنتی، تقویت سامانه های بام و بله و ...، تنها بخشی از این اقدامات بود.

این ویروس اگر چه زیان هایی را بر ما تحمیل کرد، اما دستاوردهایی هم داشت. رویداد اخیر نشان داد که تمرکز بانک ملی ایران بر توسعه خدمات بانکداری دیجیتال و اینترنتی و تکمیل ابزارهای بانکداری غیرحضوری طی سال های اخیر تا چه اندازه درست و به جا بوده است.

اگر خودگردان، نشان پرداخت، بام و بله نبودند، حجم تراکنش های انجام شده در این بسترها بدو