امروز: دوشنبه، 26 مهر 1400
12/7 1398

 گروه بازارپول - یکه تاز گروه بانکی ها پیش بینی سود 1000 ریالی را برای سهام داران دست یافتنی کرد.

 

به گزارش رازپول، بررسی ها نشان می دهد که بانک خاورميانه همچنان بهترین عملکرد را در بين سایر بانک هاي همگروه ثبت ميکند. در حقيقت این بانک هم از منظر رشد درآمد و هم از منظر کنترل هزینه ها، مدیریت مناسبی را در منابع و مصارف دارد.

 
تسهیلات اعطایی طی دوره از 66887 ميليارد ریال به 74927 ميليارد ریال افزایش یافت و مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره با افزایش از126460 به 127110 ميليارد ریال ارتقا یافت.

سپرده هاي دریافتی طی دوره بانک با افزایش از 233197 به 238270 ميليارد ریال رسيد و مانده سپرده هاي سرمایه گذاري پایان دوره عدد 127945 ميليارد ریال را نشان ميدهد.


تراز عملياتی بانک نيز روند افزایشی را ادامه داد و در حالی تراز عملکرد بانک در فروردین ماه 467 ميليارد ریال بود که با روند ممتد صعودي به 1073 ميليارد ریال رسيد.

از نکات مهم بانک برنامه افزایش سرمایه از محل سود انباشته به ميزان 100 درصد ميباشد که طی این فرآیند سرمایه بانک از10.000 ميليارد ریال به 20.000 ميليارد ریال افزایش خواهد یافت.


انتظار ميرود از منظر سودآوري نيز با سرمایه فعلی بانک 700-750  ریال و براي سال آتی بالغ بر 1000 ریال سود به ازاي هر سهم شناسایی کند. 
 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود