امروز: شنبه، 1 آبان 1400
10/25 1398

 گروه بازارپول - صورت های مالی و عملکرد ۹ ماهه بانک صادرات، بار دیگرسهام داران این بانک را به عملکرد صیدی خوش بین کرده است.
واقعیت این است که روزی که اومدیرعامل بانک شد بسیاری ایراد گرفتند که چرا مدیری از بازار سرمایه وارد عرصه مدیریتی بانک صادرات می شود و چرا از مدیران و افراد بانکی کارآمد بهره گیری نمی شود. اما امروز عملکرد او ثابت کرد که اشراف به ظرافت های بازارمالی و تخصص سرمایه گذاری او بانک صادرات را از بانکی دارای زیان انباشته به بانکی دارای شاخص های سلامت مالی نزدیک می کند و عملکرد 9 ماهه بانک نیز بیانگر کاهش بارمنفی ترازعملياتی است، مسئله ای که سهامداران این بانک را به انتشار صورت هاي مالی ۹ ماهه مثبت، امیدوارتر کرده است. بر این اساس بانک صادرات نفس تازه کرده و آماده است تا روزهای اوج دیگری را در عرصه نظام بانکی به ثبت رساند.

عملکرد امروز او در بانک سبب شده در نيمه دوم سال کاهش زیان عملياتی و رشد درآمدهاي سرمایه گذاري و سپرده گذاري ها همچنان بانک را در خط سود آوری بیاورد . وضعيت رو به رشدبانک و شکل گيري انتظارات آتی مناسب، سبب شده تا سهم در رنج قيمتی 55 الی 65 تومان در نوسان بوده و کف هاي قيمتی سهم بالاتر آمده و با ارائه صورت هاي مالی 9 ماهه مثبت، به مانند صورتهاي مالی 6ماهه، رشد قيمتی سهم به قيمت هاي بالای 70 تومان دور از انتظار نیست، چراکه آمارها نشان می دهد تغييراتمثبت تراز در 9ماهه امسال 745 ميليارد تومان بوده است.بر این اساس تراز عملياتی بانک از منفی 2366 ميليارد تومان در 9 ماهه سال گذشته به منفی1621 ميليارد تومان در نه ماهه امسال رسیده است که این مسئله گامبزرگی در اصلاح صورت های مالی است.

مسلما با رشد سایر درآمدهاي بانک، در پی کاهش عملکرد منفی در صورت هاي مالی ۹ ماهه روند سوددهی بانک صادرات ادامه پیدا خواهد کرد.
حال از سوي دیگر بانک درگزارش تفسيري خود نمایی از مهمترین بخش درآمدي بانک، یعنی سود سرمایه گذاري ها و سپرده گذاري ها را منتشر کرده است. 
بانک در سال 97 به درآمد سرشار 2468 ميلياردي از این طریق رسيدهاست، در حالی که در 6ماهه این درآمد در سطوح 374 ميلياردتومان قرار داشته است.

به عبارتی سوددهی بانک در 6 ماهه، با کاهش بار منفی ترازمنفی و عدم دخالت بالای سود سرمایه گذاري ها بوده است که در نيمه دوم سال باافزایش شناسایی سود در این بخش، توان رشد بيشتر سود سپرده گذاري و سرمایه گذاري ها وجود دارد.


.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود