امروز: پنجشنبه، 29 مهر 1400
10/21 1398

گروه بازارپول- در راستاي اجراي چارچوب جديد سياستگذاري پولي با هدف مديريت نرخ سود در بازار بين بانکي و نهايتاً کنترل نقدينگي و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم براي سياست پولي مبتني بر هدفگذاري تورم با استفاه از ابزارهاي کوتاه‌مدت غيرمستقيم سياست پولي و به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده (10) و بندهای (5) و (6) ماده (13) قانون پولی و بانکی کشور مصوب1351، بند (9) مصوبه مورخ1397/7/10 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بند (م) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398، در تاريخ 1398/1/28 دستورالعمل "انجام عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه توسط بانک مرکزي" (به همراه اصلاحات آن در مورخ 1398/10/3 ) توسط شوراي پول و اعتبار تصويب شد.

به گزارش رازپول به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متعاقب اين امر کميته اجرايي عمليات بازار باز در تاريخ 1398/6/31 به دستور رئيس کل بانک مرکزي با هدف فراهم‌سازي بسترها و الزامات مورد نياز تشکيل شد. در همين راستا، طي ماه‌هاي اخير با همکاري دستگاه‌هاي مربوطه بسترهاي سخت افزاري و نرم‌افزاري مورد نياز اجراي عمليات به همراه تدارک ابزارهاي مورد نياز فراهم شد. لذا در حال حاضر زمينه براي اجراي تدريجي عمليات بازار باز جهت مديريت نرخ سود در بازار بين‌بانکي و هدايت نرخ سود در اين بازار در چارچوب جديد سياست‌گذاري پولي فراهم شده است.


لازم به توضيح است که استفاده از "عمليات بازار باز" و همچنين برقراري دامنه نرخ سود (کريدور نرخ سود) از جمله مهمترين مولفه‌هاي چارچوب جديد سياست‌گذاري پولي محسوب مي‌شوند. ابزارهاي عملياتي پيش‌بيني شده جهت جذب يا تزريق نقدينگي به بازار بين بانکي با هدف پي‌گيري موضع سياست پولي بانک مرکزي در چارچوب جديد سياستگذاري پولي، شامل خريد و فروش قطعي اوراق بهادار دولتي، توافق بازخريد منطبق با شريعت بر مبناي دارايي پايه اوراق بهادار دولتي و ارز، اعطاي اعتبار در قبال وثيقه (اوراق بهادار دولتي، طلا و ارز) و همچنين سپرده‌پذيري بانک مرکزي از بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي (منطبق با شريعت) مي‌باشد. 

با توجه به هماهنگي‌هاي صورت گرفته و جلسات کارشناسي برگزار شده با فعالان مرتبط، بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي مي‌توانند حسب اعلان قريب الوقوع بانک مرکزي در خصوص انجام عمليات بازار باز نسبت به مديريت نقدينگي (کمبود يا مازاد) خود در بازار بين‌بانکي اقدام نمايند.

 از آنجا که بانک مرکزي در چارچوب جديد سياست‌گذاري پولي، مديريت نقدينگي بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي را برمبناي اوراق بهادار اسلامي منتشر شده توسط خزانه‌داري کل وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي‌دهد، ضروري است بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي نسبت به اختصاص بخشي از دارايي‌هاي خود به اوراق مزبور اقدام نمايند. تدوین و پیگیری سیاست پولی، رصد و پایش انتقال پولی، تدوین و پیگیری برنامه‌های اعلام موضع، برنامه‌ریزی و نظارت بر بازار بین بانکی، برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای عملیات بازار باز و پیشنهاد مقررات سیاست پولی و الگوی نظارت آن از جمله مهم‌ترین وظایف کمیته اجرایی عملیات بازار که پیش از این تشکیل شده به شمار می آید.

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی سیاست‌های پولی چیزی جز اجرای عملیات بازار باز بانکی نیست، در گذشته برای بانک مرکزی کل‌های پولی مهم بود که البته هم اکنون هم این مساله مهم است، اما بانک مرکزی به دنبال آن است که کل‌های پولی را از طریق عمیات بازار باز کنترل کند.

بانک مرکزی پیش از این گفته بود که اجرای این طرح موجب کنترل نرخ تورم، ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها، تنظیم چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک‌ها و موسسات اعتباری، اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود می‌شود.


اما عملیات بازار باز بانکی در واقع به بانک مرکزی کشورها این اجازه را می‌دهد تا با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد، برای گسترش یا انقباض میزان پول در سیستم بانکی اقدام کنند، به طوریکه خرید اوراق به سیستم بانکی پول تزریق می‌کند و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد، در حالی که فروش‌ آن عکس این کار را انجام می‌دهد و در واقع با کاهش تزریق پول سبب کنترل نرخ تورم می‌شود.


عملیات بازار باز می‌تواند اهداف متفاوتی را دنبال کند. در بسیاری کشورها مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق عملیات بازار باز صورت می‌گیرد و در کشورهایی که نرخ برابری ارز را کنترل می‌کنند، عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ ارز صورت می‌گیرد.


.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود