امروز: دوشنبه، 10 آذر 1399
09/23 1398

 گروه بازارپول - تحولات بنيادي شکل گرفته  در بانک صادرات سبب شد تا این بانک با سود سازي خوبی همراه شده و وضعیت خوبی را در معاملاتش شاهد باشد گزارشی که اميد را به این بانک باز گرداند. 

بانک صادرات توانسته در عملکرد 6 ماهه به سود حدود 53 ميليارد تومانی دست یابد وبدین ترتيب انتظارات براي ادامد روند سود سازي بانک در نيمه دوم سال وجود دارد.

با بررسی صورت هاي مالی بانک صادرات در خواهيم یافت بانک همزمان هم در افزایش منابع مالی با نرخ هاي مناسب موفق بوده و هم در درآمد زایی توانسته دست بالا را داشته باشد. در جذب منابع مالی بانک صادرات دو نکته  حائز اهميت است: اول اینکه بانک توانسته  نرخ هاي بانک مرکزي را رعایت و با نرخ هاي مناسبی اقدام به جذب منابع مالی نماید. دوم بانک طی عملکرد 6 ماهه شاهد رشد 13 درصدی جمع سپرده هاي دریافتی می باشد.

علت اصلی مدیریت منابع و عدم جهش سود پرداختی به سپرده ها در صورت هاي مالی تحقق همین دو امر است. در دیگر سو یعنی درآمد زایی، درآمد بانک از دو بخش تشکيل شده است: اول بخش سود تسهیلات اعطایی که بانک توانسته در این بخش تغييرات جدي داشته باشد و با رشد 37 درصدي همراه شود.

در بخش دیگر سود سرمایه گذاري ها و سپرده گذاري هاي بانک کاهش 77 درصدی را نشان می دهد. نکته مهم این بخش این است که بخش  عمده اي از این سود ناشی از سود شرکت هاي زیر مجموعه بوده که معمولا در پایان سال شناسایی می شود پس تا پایان سال شاهد رشد خوبی در سرفصل سود سرمایه گذاري ها و سپرده گذاري ها خواهيم بود که به رشد در زمينه درآمد زایی و جمع درآمدهاي مشاع بانک کمک خواهد کرد.

بخش دوم سود فروش سرمایه گذاري ها بوده که براي پارسا سود 846 ميليارد تومانی محقق شده است و بانک صادرات در نیمه دوم سال در صورت واگذاري دارایی هاي خود سود خوبی می تواند از این طریق شناسایی نماید.

بر این اساس انتظار ميرود سرفصل سود سپرده و سرمایه گذاري ها در نيمه  دوم سال در این بانک با تغييرات جدی همراه شود و همين امر می تواند سود سازي بانک صادرات را در نيمه دوم سال افزایش دهد. در تراز عملياتی بانک نیز شاهد روند کاهشی زیان هاي عملياتی بوده و در نیمه دوم سال این زیان بيش از پيش نيز کاهش خواهد داشت.

در نتیجه گزارشات نیمه دوم سال می تواند سود سازي و تحولات شکل گرفته در بانک صادرات را تشدید نموده و این تحولات قطعا بر روند قيمتی سهام بانک نيز اثرات مثبت خود را بر جاي خواهد گذاشت. در اهداف مدیریتی بانک نيز تمرکز بر این دو آیتم مهم یعنی رشد درآمدزایی از یک سو و کاهش هزینه ها از سوي دیگر تاکيد شده که انتظار می رود سود خالص بانک تا پایان سال رشد بيشتري داشته باشد و بدین ترتيب بانک صادرات به صورت کامل در جرگه  بانک هاي سودآور کشور قرار بگيرد که تحقق این امر در قیمت سهام بانک منعکس شده و می توان شاهد رشد قيمت سهام بانک سود ده به قیمت هاي اسمی بود.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود