امروز: پنجشنبه، 29 مهر 1400
08/26 1398

گروه بازارپول- در جریان جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با ۱۶۴ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۳۹ نماینده حاضر با طرحمستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی موافقت کردند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بر مبنای ماده واحده این مصوبه، سازمان تامین اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوعتبصره یک این ماده به عنوان سهامدار بانک رفاه کارگران با رعایت شروطی تا ۵ سال پس از تصویب این تبصره از شمول حکم این ماده مستثنی خواهدبود.

گفتنی است دکتر مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نماینده دولت، 3 مرحله در صحن علنی مجلس و 3 جلسه در کمیسیون ویژهحمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی از طرح مذکور دفاع کرد.

متن ماده واحده تصویبی به شرح ذیل می باشد:

«ماده واحده : متن زیر بعنوان تبصره (5) به ماده (5) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 5/3/1387 با اصلاحات و الحاقاتبعدی آن الحاق می شود:

تبصره 5 - سازمان تأمین اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره (1) این ماده به عنوان سهامدار بانک رفاه کارگران، با رعایت شروط ذیل تا 5 سالبعد از تصویب این تبصره از شمول حکم این ماده مستثنی خواهد بود؛

در صورتی که هر یک از شروط ذیل نقض شود، بانک رفاه کارگران مشمول حکم این ماده و تبصره (2) آن خواهد شد و وزارت امور اقتصادی و داراییموظف است، ظرف مدت یک سال سهام مازاد بر سی و سه درصد (33%) سازمان تامین اجتماعی در بانک رفاه را از طریق بورس اوراق بهادار یا خارج ازبورس اوراق بهادار در چارچوب قوانین و مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش سهام مازاد را پس از کسر هزینه های مربوط، به سازمان تأمیناجتماعی مسترد نماید:

الف: انتشار عمومی آخرین صورت های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی شده سازمان تأمین اجتماعی تا شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این تبصره وبرای سالهای بعد تا پایان تیر ماه سال بعد.

ب: رعایت سقف رشد سالانه مانده بدهی های سازمان تأمین اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره (1) به  بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر10% (ده درصد) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی

ج: تأمین شرایط پذیرش بانک رفاه کارگران در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران تا حداکثر دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون 

د: واگذاری سی سه درصد (33%) از سهام بانک رفاه کارگران و درخواست پذیرش در بورس اوراق بهادار یا فرابورس در سالهای سوم و چهارم و سی وچهار درصد (34%) از سهام این بانک تا حداکثر پنج سال پس از

لازم الاجراء شدن این قانون»

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود