امروز: یکشنبه، 6 مهر 1399
07/23 1398

 گروه بازارپول - مشتریان بانک ایران زمین با دو کلیک به بخش پیگیری تراکنش های ناموفق در سایت بانک ایران زمین می رسند.
امروزه بر اساس قواعد منتشر شده توسط سازمان جهانی شفافیت، سازمان هایی شفافبه شمار می روند که دسترسی به اطلاعات مورد نظر مصرف کننده نهایی را حداکثر در سهکلیک به مخاطب برسانند. این ساختار به جامعه کمک می کند تا ضمن اینکه به اطلاعاتمورد نیاز با صرف کمترین زمان دست پیدا کنند این حس را القا می کند که سازمانخدمات دهنده دارای از شفافیت استاندارد برخوردار بوده و به دنبال آن از وضعیتپایداری به لحاظ بقا برخوردار است.
بر اساس مولفه های مندرج در اصول 10 گانه تفکر استراتژیک بقا اصلی ترین هرمکلیدی محسوب می شود و سودآوری و تحقق ماموریت اضلاع دیگر هرم کسب و کار به شمار میآید.
 
 بنابراین اینکه سازمانی مانند بانکایران زمین می تواند اطلاعات را با دو کلیک به مصرف کننده نهایی برساند از بعداصول بازاریابی حس دوستی و آرامش را به مخاطب القا می کند و مسلما توانسته درراستای تحقق چشم انداز بانک  که  ارائه خدمات و محصولات متنوع مورد نیاز مشتریانو پاسخگویی به انتظارات آنان است حرکت کند.
از بعد استاندارهای سازمان جهانی شفافیت حس شفافیت و پایداری را القا می کند واز منظر تفکر استراتژیک وضعیت مطلوب ماندگاری و بقا را القا می کند.
بانک ایران زمین با تعبیه بخش پیگیری تراکنش های ناموفق در صفحه اصلی خود به مخاطبانپیام می دهد که  پیگیر مشکلات تراکنش ها تاحصول نتیجه به صورت کاملا غیر حضوری و تحت وب هست.
تفکر، محصول و فرآیندی که در بانک های بزرگ کمتر دیده می شود.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود