امروز: جمعه، 2 آبان 1399
03/12 1398

 گروه بازارپول - نگهداری سپرده‌های سرمایه گذاری به گره کور برخی بانک‌ها تبدیل شده که نه توانایی نگهداری آن را دارند و نه توانایی عدم حفظش را.

شرایط رکودی و کاهش ارزش پول ملی سبب شده که استقبال برای دریافت تسهیلات ریالی بانک‌ها از رونق قبلی برخوردار نباشد. بنابراین مشکلات بانک اغلب بانک ها در روزهای اخیر هزینه نگهداری سپرده ها است. هرچند که از ابتدای امسال سازوکار نگهداری از این سپرده‌ها به مراتب کم هزینه تر از قبل برای بانک ها شد اما همچنان درآمد تسهیلات برخی بانک‌ها با سودهای پرداختی به سپرده گذاران تفاوت فاحشی دارد. در این میان کمتر بانکی پیدا می شود که بتواند این وضعیت را مدیریت کند.


در بانک صادرات همچنان سهم بالایی از درآمدهاي کسب شده به سپرده گذارانش جهت پرداخت سود اختصاص دارد.


بانک صادرات طی دوره دو ماهه منتهی به اردیبهشت ماه از 18950 ميليارد ریال درآمد کسب شده از محل تسهيلات اعطایی 22077 ميليارد ریال به سپرده گذارانش پرداخت کرد.

مانده تسهيلات اعطایی توسط بانک صادرات 1062 هزار ميليارد ریال است و این در حالی است که مانده سپرده‌هاي جذب شده به 1582 هزار ميليارد ریال رسيده است که وزن هزینه‌اي بالایی را به بانک همچنان تحميل کرده است.


از سوی دیگر در بانک دي طی دوه ماه منتهی به اردیبهشت ماه 8434 ميليارد ریال سود علی الحساب به سپرده گذاران پرداخت شده و این در حالی است که طی مدت یاد شده بانک 1597 ميليارد ریال درآمد تسهيلات کسب کرده است.


بنابراین به نظر ميرسد این بانک نیز باید اقداماتی را در راستاي شفاف شدن عملکرد بانک و راه کارهاي خروج از زیان و تحميل هزینه‌هاي سنگين ارائه کند.

بانک تا پایان اردیبهشت ماه 94358 ميليارد ریال تسهيلات پرداخت کرده و در مقابل 243 هزار ميليارد ریال سپرده جذب کرده است .اما در ادامه سال گذشته روند کنترل هزینه‌ها در بانک پاسارگاد به خوبی اجرا ميشود. در این نماد بانکی صحبت هایی از تحقق سود 40 تا 50 تومان براي سال 1397 و ادامه رشد سود در سال 98 با سودآور شدن سرمایه گذاري هاي بانک در سال 1398 مطرح است.

اما بانک در دو ماه منتهی به اردیبهشت موفق به تحقق 20771 ميليارد ریال درآمد تسهيلات و پرداخت 17537 ميليارد ریال سود به سپرده گذارانش گردید. مانده تسهيلات اعطا شده بانک تا پایان اردیبهشت ماه 894 هزار ميليارد ریال و سپرده جذب شده به 944 هزار ميليارد ریال رسيده است. عمده درآمد بانک از محل عقد قراردادهاي تسهيلات مشارکت مدنی ميباشد. همچنين ترکيب مناسب سپرده هاي جذب شده عامل کنترل هزینه جذب منابع مالی در بانک شده است.


بانک پارسيان این روزها تحت تاثير خبرهاي افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی با رشد ارزش سهم مواجه است اما از دید عملکرد همچنان بار مالی جذب منابع هزینه سنگينی را به بانک تحميل نموده است که در صورت عدم راه کارهاي مدیریتی همچنان زیان را ميتواند به بانک تحميل کند.


بر این اساس بانک در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه در حالی 18712 ميليارد ریال درآمد تسهيلات کسب کرد که 22407 ميليارد ریال سود به سپرده گذارانش پرداخت نمود. مانده تسهيلات اعطایی بانک در پایان اردیبهشت ماه 915627 ميليارد ریال و در مقابل ميزان سپرده جذب شده 982 هزار ميليارد ریال است.


طی دو ماه اخير نشانه‌هاي مثبتی از کنترل هزینه جذب منابع در بانک کارآفرين دیده ميشود که در صورت ادامه این رویه ميتواند پالس مثبتی براي بانک تلقی شود. بر این اساس بانک طی دو ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 3440 ميليارد ریال درآمد تسهيلات کسب کرد و در مقابل 3066 ميليارد ریال سود سپرده پرداخت کرد که به مثبت شدن تراز بانک منجر شد.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود